Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rozkład dnia

RANEK

7.00 - 7.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola, przebywanie wszystkich w jednej z sal. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów wszystkich przybyłych dzieci.

7.30 - 8.20 Zabawy integrujące grupę w tym: zajęcia w zespołach i indywidualne inspirowane przez nauczyciela oraz swobodne w kącikach zainteresowań. Prowadzenie działań wspomagających rozwój dziecka w tym ćwiczenia ogólnorozwojowe (np.: rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Prowadzenie obserwacji oraz tworzenie okazji do wymiany informacji oraz czas na rozmowy indywidualne z dziećmi.

8.20 - 8.30 Zabawy i ćwiczenia poranne np. projektowanie, organizowanie ćwiczeń przez dzieci do wybranej sekwencji melodycznej.

8.30 - 8.40 Przygotowanie do śniadania: czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów.

8.40 - 9.00 Śniadanie.

9.00 - 10.15 Realizacja zadań edukacyjnych zgodnych z założeniami Podstawy programowej wychowania przedszkolnego poprzez zajęcia grupowe, zespołowe i indywidualne, zajęcia z religii.

ZAJĘCIA PLANOWE dla całej grupy:

  • zajęcia wprowadzające w wybraną tematykę wszystkie dzieci: podstawowym celem jest zapoznanie dzieci z określonymi obszarami wiedzy, wzbudzenie odpowiednio wysokiego poziomu zainteresowania będzie prowadziło do przetwarzania informacji podczas działań indywidualnych;
  • zajęcia doskonalące umiejętności dzieci: prowadzone- w zależności od potrzeb i możliwości dzieci, zadania stanowią kontynuację rozpoczętego procesu uczenia się, koncentrują się na przetwarzaniu wiedzy, nabywaniu, doskonaleniu umiejętności dzieci;
  • zajęcia w kącikach zainteresowań, prowadzone w zależności od potrzeb i możliwości dzieci- realizowane w ciągu dnia;
  • sytuacje edukacyjne- zajęcia ze wsparciem nauczyciela;
  • karty zadaniowe stanowiące podstawową dokumentację świadczącą o rozwoju dziecka (projektowane karty uwzględniają indywidualny rozwój dziecka), samodzielna praca dziecka ze wsparciem nauczyciela;
  • zabawy z językiem angielskim;
  • aktywność twórcza dziecka o charakterze plastycznym, dramowym, ruchowym, muzycznym.

10.30 - 10.45 Witaminka. Spożywanie soków, owoców i warzyw.

10.45 - 11.45 Spacery, zabawy dowolne i organizowane w ogrodzie przedszkolnym lub w sali (przy niepogodzie). Wycieczki, zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka. Obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze jako forma tworzenia okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych.

11.45 - 12.00 Przygotowanie do obiadu: czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów.

12.00 - 12.30 Obiad.

12.30 - 14.00 Profilaktyka stomatologiczna, odpoczynek po obiedzie: kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki, czas na relaksacje, zajęcia ponadprogramowe.

14.00 - 14.30 Przygotowanie do podwieczorku: czynności samoobsługowe; pełnienie dyżurów.

14.30 - 14.45 Podwieczorek.

ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

14.45 -16.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości w tym: słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ew. słuchanie czytanych fragmentów książek), zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe i ćwiczenia słownikowe. Praca wyrównawcza i  indywidualna z dziećmi. Zabawy w kącikach zainteresowań, prace porządkowe. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Rozmowy indywidualne, podsumowanie dnia, czynności porządkowe.

16.00 -17.00 Zabawy dowolne w grupach łączonych służące realizacji pomysłów wszystkich dzieci. Rozchodzenie się dzieci.