KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Oddziały

Grupa I – „Motylki” Grupa wiekowa 3 i 4-latki

Dzieci najmłodsze uczą się poprzez zabawę i taką formę przyjmują tworzone i wykorzystywane sytuacje edukacyjne.

Kształtujemy  nawyki higieniczne i zachowania prozdrowotne oraz uczymy  zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka. Aby umożliwić dziecku rozwijanie umiejętności poprzez działanie, tworzymy  warunki sprzyjające spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka i umożliwianie mu udziału w grach, zabawach ruchowych i gimnastyce.

Grupa II - "Żuczki "Grupa wiekowa  3 i 4-latki

Budzimy zaciekawienie dzieci otaczającym go światem.

Sytuacje edukacyjne w formie zabawy  to prowokowanie pytań i dostarczanie radości odkrywania, to organizowanie działań umożliwiających poznawanie wielowymiarowości człowieka (postrzegam, myślę, czuję, działam), a także  tworzenie sytuacji pozwalających na poznanie możliwości własnych dzieci i innych ludzi, np. wynikających ze zróżnicowania płci, wieku, stanu zdrowia i doświadczenia.

Grupa III - "Biedronki" Grupa wiekowa 5-latki

Uczymy i wychowujemy dzieci  przez tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi na rzeczach i osobach.

Już na tym etapie edukacji przekazujemy dzieciom elementy wiedzy o zdrowym stylu życia i uczymy je oceniać zachowania służące i zagrażające zdrowiu.

W przedszkolu uczymy również dzieci poznawania rzeczywistości przyrodniczej, technicznej i społeczno-kulturowej. Dzieje się to poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie, manipulowanie oraz przekształcanie przedmiotów, a przez poznawanie zasad organizacji życia społecznego, tradycji rodzinnej, regionalnej, narodowej oraz poznawanie dzieł kultury.

Grupa IV - "Pszczółki" Grupa wiekowa 5 i 6-latki

Wspieramy samodzielne działania dzieci, pomagając im w dostrzeganiu problemów, planowaniu i realizowaniu zadań, umożliwieniu im poznawania i stosowania różnych sposobów rozwiązywania zadań.

Budujemy  system wartości - to wprowadzanie dzieci w świat wartości uniwersalnych, takich jak dobro, prawda, miłość, piękno poprzez przekaz osobowy nauczyciela oraz tworzenie otoczenia sprzyjającego rozumieniu i przeżywaniu tych wartości. Jest to również realizowane poprzez wykorzystywanie codziennych sytuacji do podejmowania prób samooceny i  oceny zachowań innych oraz pomaganie dziecku w poznawaniu różnych postaw bohaterów literackich i filmowych oraz w podejmowaniu próby ich oceny i uzasadnienia stanowiska..

Grupa V - "Mróweczki" Grupa wiekowa 5 i 6-latki

Ważnym zagadnieniem jest odnajdywanie swojego miejsca w i grupie rówieśniczej, które odbywa się to m.in. przez uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami, zaspokajanie poczucia bezpieczeństwa, uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania zachowań, a także wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie.

Pracujemy tak aby  umożliwić dzieciom odkrywanie znaczenia komunikowania się w sposób niewerbalny oraz nabywanie doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym. W trakcie zajęć i zabaw tworzone są okazje do wymiany informacji, uczą się dyskutowania i dochodzenia, do kompromisu.Uczymy  dzieci sposobów rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, bez używania przemocy.

Dzieci pod okiem nauczyciela opracowują, "kodeks właściwego postępowania".