Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Grupa IV

Zamierzenia : Październik

Szanowni rodzice!
 W najbliższym miesiącu nauczymy się:
 Blok tematyczny: Owoce i warzywa smaczne i zdrowe

•    Porównywać kształt, wielkość i kolor owoców i warzyw
•    Umiejętności skupiania uwagi na utworze literackim
•    Kształtować umiejętność określania walorów smakowych
•    Doskonalić koordynację wzrokowo – ruchową
•    Rozwijać kreatywność
•    Ćwiczyć orientację przestrzenną oraz pamięć wzrokową
•    Globalnie czytać wyrazy: kapusta, burak, por, sałata, jabłko
•    Kształtować orientację przestrzenną
•    Prawidłowo stosować przyimki: na, pod, za, obok, do, w Rozpoznawać i nazywać drzewa owocowe (jabłoń, grusza, śliwa
•    Określać części jadalne roślin, np. owoce – ogórek, pomidor; korzeń – marchewka, burak
•    Opisywać cechy owoców i warzyw poznawanych wzrokiem, dotykiem i

JUŻ JESIEŃ

Nauczymy się:
•    Podziwiać las jesienią, jego kolory
•    Rozpoznawać warstwy lasu, jego mieszkańców
•    Rozpoznawać i nazywać drzewa (dąb, klon, kasztanowiec, jarzębina, ich owoce i liście
•    Rozwijać percepcję wzrokową i kształtować umiejętności obserwacji
•    Ubierać się odpowiednio do pogody
•    Umiejętnie planować i kontrolować swoją pracę
•    Kształtować wyobraźnie przestrzenną i pamięć wzrokową
•    Uczestniczyć we wszystkich zabawach ruchowych, dramowych i muzycznych


Bezpieczny przedszkolak na drodze

Nauczymy się:
•    Przestrzegać podstawowe zasady poruszania się po drogach (po chodniku poruszamy się prawą stroną)
•    Rozpoznawać wybrane znaki drogowe (informacyjne i ostrzegawcze)
•    Bezpiecznie przejść przez jezdnię na przejściu z sygnalizacją świetlną i bez niej
•    Jak należy zachowywać się w sytuacjach zagrożenia, np. zwrócić się do policjanta gdy się zgubi, gdy zostało zaczepione przez osoby obce, itp.
•    Przestrzegać zasad korzystania z publicznych środków transportu
•    Prawidłowo zachowywać podczas podróży samochodem
•    Numerów alarmowych (policja, pogotowie, straż pożarna oraz ogólny 112)
•    Właściwego zachowania wobec obcych osób, zwierząt i roślin
•    Podejmować i realizować różne zdania zespołowe
•    Liczyć w aspekcie kardynalnym i porządkowym wg. Indywidualnych możliwości dzieci

Zamierzenia : Wrzesień

Szanowni Rodzice!
W najbliższych tygodniu będzie realizowany temat: Wakacyjne przygody
Nauczymy się:
•    Segregować obrazki w grupy tematyczne
•    Rozpoznawać regiony Polski i poszerzymy wiedzę na ich temat
•    Rozróżniać i przyporządkowywać elementy charakterystyczne dla danego krajobrazu
•    Wskazywać na mapie największe miasta i największe rzeki oraz nazywać je
•    Omawiać utwory literackie i prowadzić dyskusje na ich temat
•    Świadomie zagospodarowywać kąciki tematyczne
•    Przyporządkowywać wyrazy do globalnego czytania do obrazków
•    Wypowiadać  w formie złożonej i dzielić doświadczeniami na forum grupy
•    Układać ilustracje według chronologii wydarzeń
•    Rozwijać myślenie logiczne, określać przyczyny i skutki zachowań i działań
•    Rozwiązywać i tworzyć zagadki
•    Wyrażać swoje przemyślenia w formie plastycznej
•    Prawidłowo posługiwać liczebnikami głównymi i porządkowymi
•    Liczyć i porównywać liczebność
•    Posługiwać się określeniami pór dnia: „rano”, „południe”, „wieczór”
•    Używać pojęć: „ więcej”, „mniej”, „tyle samo”
•    Łączyć elementy w pary
•    Dostrzegać prawą i lewą stronę swojego ciała
•    Zgodnie współdziałać z innymi w różnych sytuacjach edukacyjnych
•    Kształtować zdolność słuchania i wykonywania poleceń
•    Świadomości społecznej i umiejętności przystosowania się do grupy rówieśniczej
•    Dzielić zdanie na wyrazy i wyraz na sylaby, wysłuchiwać głoski w nagłosie
•    Uczestniczyć w ćwiczeniach i zabawach ruchowych o złożonej kombinacji ruchów / z wykorzystaniem przyborów/.

Szanowni Rodzice!
W najbliższym tygodniu będzie realizowany temat:
W przedszkolu- podajmy sobie ręce
Nauczymy się:
•    Odwoływać do własnych doświadczeń i przewidywać skutki własnych zachowań
•    Układać ilustracje według chronologii wydarzeń, dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe
•    Rozpoznawać zapis graficzny  własnego imienia
•    Doskonalić swoją wymowę i ćwiczyć słuch fonematyczny
•    Rozpoznawać głosy i dźwięki najbliższego otoczenia- ćwiczenia spostrzegawczości słuchowej
•    Rozpoznawać kształty przedmiotów dotykiem
•    Poprawnie i bezkonfliktowo reagować na ustalone normy i zasady postępowania oraz radzić sobie z problemem
•    Sposobów dbałości o własne rzeczy
•    Nowych słów i ich znaczeń dotyczących emocji oraz sposobów ich okazywania
•    Odczytywać piktogramy i kodeks obrazkowy
•    Rozpoznawać i nazywać różne stany emocjonalne
•    Przedstawiać ruchem emocje i współpracować z partnerem
•    Dzielić wiedzą i  swoimi umiejętnościami z innymi dziećmi
•    Porównywać liczebność zbiorów z użyciem określeń: „ mniej o”, „tyle samo”, „więcej o”.
•    Posługiwać  się dniami tygodnia
•    Odczytywać i układać rytmy
•    Podejmować i realizować różne działania plastyczne ze zwróceniem uwagi na estetykę wykonaniaSzanowni Rodzice!
W najbliższym tygodniu będzie realizowany temat:
Owoce są smaczne i zdrowe
Nauczymy się:
•    Różnych cech owoców oraz miejsc ich pochodzenia
•    Jak wyglądają prawidłowe nawyki żywieniowe
•    Przyporządkowywać kolory do owoców
•    Poszerzania wiedzy z dziedziny przyrody
•    Rozpoznawać wygląd, budowę, smak i zapach oraz sposoby wykorzystania owoców
•    Czerpać przyjemność ze wspólnie wykonanego zadania- zajęcia kulinarne
•    Uczestniczyć we wspólnych zabawach
•    Słuchać i zapamiętywać utwory literackie oraz prowadzić dyskusję na ich temat
•    Łączyć elementy w pary
•    Przeliczać elementy i notować ich ilość
•    Używać pojęć dotyczących określania ilości
•    Odgadywać zagadki
•    Poznawać otoczenie i wypowiadać się na jego temat
•    Rozwijać wrażliwość słuchową
•    Interpretować ruchem utwór muzyczny
•    Wypowiadać się na temat ilustracji i uzasadniać swój wybór
•    Rozwijać sprawność manualną i wyobraźnię
•    Doskonalić swoją wymowę
•    Przyporządkowywać napisy do ilustracji
•    Dzielić zdanie na wyrazy, wyraz na sylaby, wysłuchiwać głoski w słowach
•    Odczuwać zadowolenie z bycia twórcą