Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Grupa III


KWIECIEŃ
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
W pierwszym tygodniu w przedszkolu, będzie realizowany temat „ Wielkanocne bazie”

Nauczymy się:

1.    Kształtować technikę posługiwania się nożyczkami
2.    Budować wypowiedzi na temat własnych obserwacji, doświadczeń i obrazków
3.    Symboli Świąt Wielkanocnych
4.    Umiejętności łączenia materiałów plastycznych, wdrażanie o dbałości o estetyczne wykonanie pracy
5.    Kształtować reakcje na sygnał dźwiękowy w zabawie
6.    Rozumieć pojęcia określających położenie na kartce „ na górze” , „ na dole”, „ na środku”
7.    Konieczności cierpliwego oczekiwania na swoją kolej
8.    Utrwalać umiejętności kontynuowania rytmu i dostrzegania regularności
9. Rozwijać zainteresowanie muzyką poważną : M. Musorgskiego „ Taniec piskląt w skorupkach”
10.     Doskonalić umiejętności wypowiadania się na podstawie obrazka

W  drugim tygodniu w przedszkolu, będzie realizowany temat „ W moim ogródeczku”
Nauczymy się:

1.    Podstawowych zasad ruchu pieszych – przypomnienie zasad
2.    Uwrażliwiać na piękno budzącej się do życia przyrody
3.    Zapoznawać z pracami wykonywanymi przez ogrodnika, wzbogacać zasób słownictwa ( nazwy kwiatów, narzędzi ogrodniczych)
4.    Doskonalić umiejętności porównywania długości przedmiotów z użyciem określeń: długi – dłuższy, krótki - krótszy
5.     Wdrażać do samodzielnego dokonywania i określania pomiaru długości przedmiotów
6.    Doskonalić techniki wycinania i klejenia według instrukcji słownej
7.    Kształtować postawę opiekuńczą wobec roślin
8.    Doskonalić umiejętności pracy w zespole
9.    Rozwijać poczucie rytmu w trakcie improwizacji ruchowej
10.     Stwarzać okazje do wypowiedzi w formie pracy plastycznej, rozwijanie wyobraźni i planowania pracy
11.     Zdobywać wiedzę na temat czynników niezbędnych do wzrostu roślin
12.     Kształtować myślenie logiczne przez kojarzenie opisu słownego z konkretnym przedmiotem

W   trzecim tygodniu w przedszkolu, będzie realizowany temat   „ Wszystko gra”
Nauczymy się:

1.    Wykorzystywać instrumenty muzyczne i inne przedmioty do tworzenia muzyki
2.    Uwrażliwiać na różne dźwięki dochodzące z otoczenia, rozbudzanie wyobraźni dziecięcej
3.    Zaspakajać potrzeby ekspresji twórczej i odtwórczej za pomocą ruchy i gry na instrumentach
4.    Rozwijać sprawności manualne poprzez technikę plastyczną „ kollage”
5.    Odważnie wypowiadać na określony temat
6.    Rozumieć szkodliwość hałasu dla zdrowia człowieka
7.    Kształtować wrażliwość słuchową przez rozpoznawanie przedmiotów i zjawisk po dźwiękach
8.     Piosenki : „ Proś mnie do walczyka”
9.    Grać na pojemnikach napełnionych wodą
10.     Rozpoznawać dźwięki o różnym charakterze: wysokich – niskich, głośnych – cichych , długich - krótkich

W  czwartym tygodniu w przedszkolu, będzie realizowany temat „ Czysta planeta”
Nauczymy się:

1.    Zwracać uwagę na miejsca, w których znajdują się pojemniki do segregowania odpadów
2.    Nabywać przeświadczenie o pozytywnym wpływie przebywania na świeżym powietrzu
3.    Wzbogacać wiedzę o otaczającymi świecie, poszukiwanie sposobów dbałości o środowisko
4.    Przyzwyczajać do zastanowienia się przed podjęciem działania
5.    Dostarczać i uściślać wiadomości o zachowaniu proekologicznych
6.    Uświadamiać konieczność chronienia przyrody
7.    Kształtować umiejętności budowania wypowiedz na określony temat
8.    Pojęcia „ globus” , utrwalenie znajomości wyglądu naszej planety
9.    Wzbudzać zainteresowanie sztuką – malarstwem