Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Grupa II

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc styczeń 2016

Tematy kompleksowe:

I My się zimy nie boimy

II Kochani dziadkowie

III Dokarmiamy zwierzęta

 

W miesiącu styczniu dzieci:

•będą kształtowały umiejętności określania morału zawartego w utworach literackich

•zaczną doskonalić zdolności dokonywania oceny postaci, rozwijać myślenie logiczne poprzez określanie problemu i wskazywanie sposobów jego rozwiązywania

•utrwalą znajomości nazw pór roku i ich cech charakterystycznych

•będą kształtowały opiekuńczą postawę  wobec zwierząt zimą, zapoznają się z trybem życia zwierząt leśnych

•zrozumieją potrzebę budzenia szacunku dla członków najbliższej rodziny – dziadków, wzmocnią więzi rodzinne poprzez przygotowanie imprezy dla dziadków z okazji ich święta

•zaczną obserwację i będą wyciągały wnioski dotyczące zjawisk atmosferycznych zimą

•udoskonalą umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi z użyciem przymiotników

 

Kształtowanie pojęć matematycznych

 

•utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie 5 i więcej

•kształtowanie zdolności określania i porównywania liczebności zbiorów z użyciem określeń „ więcej o..”, „mniej o ..”

•nabywanie umiejętności wykonywania działań na zbiorach: dodawanie poprzez dokładanie elementów, odejmowanie poprzez odkładanie

• nabywanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi

•rozwijanie zdolności dostrzegania regularności, kontynuowania rytmu, utrwalanie   nazw kolorów i kształtów.

•utrwalanie znajomości nazw figur geometrycznych

•poznanie cech charakterystycznych trójkąta

•rozwijanie percepcji dotykowej i pamięci ruchowej

•wprowadzenie liczenia w zakresie 6

•utrwalanie orientacji w schemacie własnego ciała

•doskonalenie umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni z użyciem przyimków

•doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według cech jakościowych

•rozwijanie zdolności rozpoznawania miejsca na kartce góra- dół

 

Drodzy Rodzice!

Serdecznie dziękujemy za wspólnie przepracowany pierwszy semestr naszego przedszkolnego roku.

•W styczniu zapraszamy na zebranie grupowe na którym podsumujemy pracę w pierwszym semestrze  zebranie odbędzie się dnia 27 stycznia o godzinie 16.30.

•zapraszamy wszystkie kochane Babcie i drogich Dziadków na uroczystość z okazji ich święta -uroczystość odbędzie się dnia 21 stycznia o godzinie 9.10.

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  na miesiąc grudzień 2015

 

Tematy kompleksowe:

I W krainie Świętego Mikołaja

II Święta tuż, tuż..

III W całym domu pachnie lasem, to już święta są za pasem

IV Jedyny taki wieczór w roku

 

W grudniu dzieci:

•Zaczną dostrzegać związki przyczynowo – skutkowe poprzez układanie ilustracji w kolejności zdarzeń

•Będą rozwijać poczucie odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, porządek i czystość

•Zapoznają się z  czynnościami gospodarczymi wykonywanymi w domu

•Będą uwrażliwiać się  na naturalne piękno zimy 

•Wzbogacą wiedzę  poprzez doświadczenia i zabawy badawcze odnośnie zjawisk przyrodniczych zimą

•Zostaną wprowadzone w  świąteczny nastrój poprzez śpiewanie kolęd, tworzenie dekoracji świątecznej...

•Przybliżą sobie tradycje świąteczne  Bożego Narodzenia

•Będą próbowały dokonać oceny bohaterów literackich

•Rozszerzą słownik o zwrot „Nowy Rok” – przybliżenie tradycji związanych z powitaniem Nowego Roku

•Zaczną dostrzegać występowanie zdarzeń czasowych, pór roku, miesięcy

•Będą poznawały utwory literackie o wartościach wychowawczych

•Rozwiną  zdolności dostrzegania i wyodrębniania rytmów i sekwencji czasowych

•Będą kształtowały umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych gramatycznie

•Będą rozwijały umiejętności rozpoznawania stanów emocjonalnych innych osób

•Zapoznają się z wybranymi instrumentami muzycznymi, zaczną rozwijać poczucie rytmu

•Utrwalą zdolności uważnego słuchania utworów muzycznych i umiejętności odbierania muzyki

•Będą rozwijały wyobraźnię i spostrzegawczość wzrokową oraz  sprawność manualną

•Zaczną kształtować umiejętności wyrażania własnych przeżyć w formie pracy plastycznej, 

•Będą doskonalić słuch fonematyczny

•Będą doskonalić percepcję słuchową i wyobraźnię muzyczną

•Będą rozwijać sprawność  fizyczną, usprawnią  motorykę dużą  i małą.

 

Pojęcia matematyczne

 

•doskonalenie w zakresie porównywania liczebności zbiorów poprzez łączenie w pary

•utrwalanie zdolności określania liczebności zbiorów z użyciem zwrotów: „mniej”, „więcej”

•kształtowanie umiejętności rozpoznawania i rysowania  figur geometrycznych

•kształtowanie umiejętności tworzenia podzbiorów według rodzaju

•doskonalenie liczenia 

•ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz orientacji przestrzennej

•utrwalanie orientacji w schemacie własnego ciała

 

 

LISTOPAD
             
 
W listopadzie Będziemy realizować: następujące tematy kompleksowe:
1.    Leśni przyjaciele.
2.    Polska to nasz kraj.
3.    W co się bawić gdy na dworze plucha.

Nauczymy się:

•    Dostrzegać bogactwa barw i kształtów natury jesieni
•    Słuchać dłuższych tekstów
•    Doskonalenia w liczeniu w zakresie 4- 5
•    Umiejętności spostrzegania rytmu i sekwencji
•    Umiejętności ustalania wyniku dodawania i odejmowania
•    Logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek
•    Usprawniać mowę podczas zabawy na głoski "z" i "s"
•    Spostrzegawczości wzrokowej poprzez dobieranie liści w pary
•    Nazw ptaków. 
•    Rozwijać sprawność ręki i nadgarstka poprzez wycinanie nożyczkami
•    Orientacji w schemacie własnego ciała np. lewa ręka, prawe ucho itp.
•    Wiedzy o naszej ojczyźnie
•    Rozwijać poczucie przynależności do kraju
•    Symboli narodowych : godło, barwy, hymn
•    Brać udział w uroczystości z okazji Dnia Niepodległości
•    Strojów, zabaw i tańców ludowych
•    Tańców ludowych : Krakowiaczek, Oberek
•    Wykonywać symbol narodowy - kotylion
•    Wyklejać plasteliną sylwety godła państwowego
•    Wiedzy o koligacji rodzinnych: rodzeństwo, babcia, dziadek itd.
•    Odpowiedzialności za utrzymanie porządku w sali
•    Rytmicznie recytować tekst wiersza
•    Opisywać przedmioty
•    Naśladować odgłosy z otoczenia
•    Poprawnego stosowania form gramatycznych
•    Orientacji w przestrzeni i na kartce  poprzez określanie kierunków w przestrzeni: do przodu, cofasz się , do tyłu, w bok
•    Szybkiego reagowania na umówiony sygnał
•    Dostrzegać i nazywać zjawiska atmosferyczne
•    Rysować po śladzie
•    Cierpliwego oczekiwania na swoją kolej
•    Wznosić budowle z klocków
•    Rozwiązywać zagadki tekstowe
•    Umiejętności wcielania się w role
•    Umiejętności uważnego słuchania dłuższego utworu literackiego
•    Grupować zbiory według wybranej cechy przedmiotu
•    Oceniać postawy bohaterów
•    Rozpoznawać takie same układy figur geometrycznych
•    Ćwiczyć równowagę podczas zabawy
•    Sprawności rąk, palców i nadgarstka poprzez wydzieranki z papieru

Drodzy Rodzice.
•    Bardzo serdecznie dziękuję za udział z dziećmi w konkursie na drzewo jesienne- pamiątkowe dyplomy i nagrody dzieci dostaną na początku listopada.
•    Dziękuję za gromadzone w kąciku przyrody dary jesieni.
•    Dziękuję za przynoszenie jabłek i pomoc w realizacji projektu „Jabłko”.
•    Zachęcam do udziału w wykładach Wszechnicy Edukacyjnej.
•    W listopadzie przypada Świętu Pluszowego Misia – zachęcam do udziału w konkursie na najpiękniejszego misia – praca plastyczna może być wykonana w dowolnej formie.
•    Zapraszam do czytania dzieciom bajek.
•    W dalszym ciągu proszę o przynoszenie w miarę możliwości papieru xero oraz chusteczek suchych i mokrych.
•    Bardzo proszę o umawianie się na omówienie wstępnych obserwacji.

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc październik

Tematy kompleksowe:

I Jesienny las

II Jesienny las cd.

III Robimy zakupy

IV Robimy zakupu cd.

 

W październiku dzieci:

•Nauczą się współpracować w parze i grupie w toku zabaw i ćwiczeń

•Poznają wybrane zwierzęta leśne, żyjące  w środowisku naturalnym

•Zaczną różnicować i nazywać  wybrane kolory.

•Cały czas będą pracować nad rozwijaniem  mowy i myślenia w oparciu o wybrane ilustracje.

•Będą pracować nad rozwijaniem  pamięci ruchowej poprzez umiejętność naśladowania wybranych sekwencji ruchowych

•Będą pracować nad kształtowaniem zdolności do świadomego wybierania bezpiecznych miejsc zabaw, próby przewidywania skutków określonych zachowań

•Nabiorą  przeświadczenia o znaczeniu zdrowego odżywiania.

•Zaczną rozwijać umiejętność dostrzegania zamian w przyrodzie zachodzących aktualną porą roku - jesień

•Będą pracować nad rozwijaniem wyobraźni i spostrzegawczości wzrokowej oraz  sprawności manualnej

•Będą doskonalić  percepcję słuchową i wyobraźnię muzyczną.

•Będą ćwiczyć sprawność fizyczną,  wykonają szereg ćwiczeń z motoryki dużej i małej

 

 

Pojęcia matematyczne

 

 

 

•Doskonalenie świadomości własnego ciała i przestrzeni

•Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała

•Utrwalanie pojęcia „para” 

•Utrwalanie zdolności określania liczebności zbiorów z użyciem zwrotów „dużo”, „mało”, „brak’

•Kształtowanie umiejętności rozpoznawania wybranych  figur geometrycznych – koło, kwadrat

•Rozwijanie i doskonalenie liczenia w zakresie 3-4 i więcej

•Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz orientacji przestrzennej; góra – dół 

•Klasyfikowanie i segregowanie wybranych przedmiotów 

wg. obranej cechy

•Kształtowanie umiejętności spostrzegania rytmu w danym układzie i powtarzania sekwencji

•Wdrażanie do posługiwania się liczebnikami porządkowymi w sytuacjach zadaniowych

 

 

 

Drodzy Rodzice!!!

 

•Zapraszamy do udziału w konkursie grupowym„ Jesienne drzewo” – praca może być wykonana dowolną techniką oraz może być płaska lub przestrzenna. 

•Informujemy, że gromadzimy z dziećmi w sali dary jesieni – zachęcamy do współpracy.

•Prosimy również o przynoszenie owoców  - realizujemy projekt Jabłko.

•Prosimy o przyniesienie kostiumów gimnastycznych w podpisanych workach z materiału.

•Prosimy o przynoszenie mokrych i suchych chusteczek oraz w miarę możliwości papieru xero.

•Zapraszamy do udziału w wykładach Wszechnicy w Ratuszu.

•Zapraszamy na dzień otwarty, który odbędzie się dnia 29.10.2015. o godz.16.00.

 

Wrzesień

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

W miesiącu wrześniu będziemy pracowali w oparciu o następujące tematy kompleksowe:

Poznajemy siebie i swoich kolegów.

Bawimy się w ogrodzie przedszkolnym.

Z wizytą w sadzie.

 

Dzieci nauczą się:

• Rozpoznawać swoich kolegów.

• Wymieniać imiona kilkorga dzieci w grupie.

• Łączyć osobę z imieniem.

• Kształcić spostrzegawczość i uwagę.

• Podporządkowywać się zasadom zabawy.

• Podejmować próby współdziałania w małym zespole.

• Poruszać się po przedszkolu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

• Rozpoznawać swoje miejsce w szatni, w łazience oraz w sali.

• Przestrzegać zasad zabawy wspólnymi zabawkami.

• Odkładać zabawki na wyznaczone miejsce.

• Rozmawiać z rówieśnikami w przyjacielski i grzeczny sposób.

• Zauważać poszczególne elementy obrazka, wypowiadać się na jego temat.     

• Rozwija wyobraźnię i kreatywność.

• Rozpoznawać i nazywać owoce.

• Określać ich wielkość, kolor, kształt.

• Rozwiązywać zagadki słowne – kształtowanie logicznego myślenia.

• Przestrzegać ustalonych zasad dotyczących zachowania bezpieczeństwa podczas spacerów i wycieczek.