Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Grupa I

Styczeń 2015

 

W najbliższym tygodniu w przedszkolu będzie realizowany temat:

Dokarmiamy zwierzęta.

 

·       Poznawać różnego rodzaju kalendarze: ścienne, biurowe itp- zwrócenie uwagi na podział na miesiące, tygodnie i dni

·       Dostrzegać zmiany czasowe - kończy się stary rok, zaczyna się nowy rok

·       Uwrażliwianie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu

·       Doskonalić umiejętności wypowiedzi oraz wzbogacać słownik czynny dzieci

·       Wzbogacanie wiedzy dziecięcej poprzez przeprowadzanie doświadczeń i zabaw badawczych

·       Tworzenie prac plastycznych inspirowanych słowem mówionym

·       Tworzenie kompozycji z klocków wg własnych pomysłów

·       Opowiadać historyjkę obrazkową

·       Rozumienie treści przekazywanych przez symbole graficzne, oznaczające zjawiska atmosferyczne

·       Prawidłowe reagowanie na sygnał dźwiękowy

·       Dostrzeganie zjawisk charakterystycznych dla okresu zimowego

·       Ćwiczyć mięśnie narządów mowy na zgłoskach: trach, puk

·       Doskonalić umiejętności opisywania przedmiotów

·       Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej

·       Rytmicznie wypowiadać tekst piosenki „ Do przodu krok” oraz ilustrować ruchem

 

W najbliższym tygodniu w przedszkolu będzie realizowany temat:

Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka”

 

·       Rozwijanie umiejętności poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, porządek i czystość w nim panujące

·       Wzmacnianie więzi rodzinnych

·       Budzenie szacunku dla członków najbliższej rodziny-dziadków

·       Integrowanie dzieci i ich rodzin z środowiskiem przedszkolnym

·       Doskonalenie umiejętności twórczego wykorzystania różnych materiałów

·       Zaangażowanie w czynności prospołeczne

·       Budzenie zainteresowania potrzebą utrzymania w swoim otoczeniu czystości i porządku

·       Usprawnianie narządu mowy

·       Rozwijanie wypowiedzi słowne na określony temat

·       Doskonalenie słuchu fonematycznego

·       Wdrażanie się w kierunku dokańczania uprzednio rozpoczętej pracy

·       Nabywanie umiejętności twórczego wykorzystania różnych materiałów

·       Doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej

·       Doskonalenie umiejętności na temat poprawnego stosowania określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni

·       Rozwijanie poczucia rytmu

·       Doskonalenie pamięci ruchowej i muzycznej

·       Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie

 

W najbliższym tygodniu w przedszkolu będzie realizowany temat:

„Nowy Rok się właśnie zaczął i z radością wszyscy skaczą”

 

·       Integrowanie dzieci i ich rodzin z środowiskiem przedszkolnym

·       Dostrzeganie zmian czasowych

·       Rozwijanie spostrzegawczości

·       Poszerzanie doświadczeń konstrukcyjnych

·       Rozwijanie twórczej ekspresji ruchowej

·       Doskonalenie sprawności manualnych

·       Wdrażanie do dbałości o estetyczne wykonywanie pracy

·       Rozwijanie umiejętności planowania

·       Rozwijanie zdolność logicznego myślenia

·       Kształtować umiejętności porównywania wysokości i wielkości poprzez stosowanie określeń: wyższy, niższy,

·       Utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie czterech

·       Doskonalenie umiejętności prawidłowego śpiewania

 

 

 Rok 2014

 

W najbliższym tygodniu w przedszkolu będzie realizowany temat:              

 „Listopadowa pogoda – w czasie deszczu dzieci się nudzą ”.

 

•          Uważnie słuchać utworu i udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści

•          Próbować określić stan emocjonalny postaci z utworu

•          Tworzyć kompozycje z klocków wg własnych pomysłów

•          opowiadać historyjkę obrazkową

•          Rozumieć treści przekazywane przez symbole graficzne, oznaczające zjawiska atmosferyczne

•          Poznawać charakterystyczne zjawiska atmosferyczne występujące w okresie jesieni.

•          Rozwijać umiejętność gry na instrumentach perkusyjnych: bębenek,

•          Prawidłowo reagować na sygnał dźwiękowy,

•          Dostrzegać zjawiska charakterystyczne dla okresu jesiennego

•          Doskonalić umiejętność malowania farbami akwarelowymi

•          Ćwiczyć mięśnie narządów mowy na zgłoskach: kap

•          Doskonalić umiejętność opisywania przedmiotów

•          Nabywać doświadczeń artystycznych

•          Rozwijać spostrzegawczość wzrokową,

 

 

W najbliższym tygodniu w przedszkolu będzie realizowany temat:              

„Mieszkam w Polsce”.

 

•          Poznawanie swojej miejscowości

•          Budzenie zainteresowania swoim regionem zamieszkania

•          Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi: godło Polski, flaga

•          Wyjaśnienie znaczenia słowa: stolica

•          Zapoznanie dzieci z hymnem Polski

•          Usprawnianie narządu mowy

•          Doskonalenie słuchu fonematycznego

•          Wdrażanie się w kierunku dokańczania uprzednio rozpoczętej pracy

•          Doskonalenie umiejętności plastycznych

•          Doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej

•          Doskonalenie umiejętności na temat poprawnego stosowania określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni

•          Utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie czterech i porównywania liczebności zbiorów z użyciem określeń: więcej, mniej

•          Rozwijanie poczucia rytmu

•          Doskonalenie pamięci ruchowej i muzycznej

•          Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie

•          Rozwijanie wypowiedzi słowne na określony temat

•          Doskonalenie sprawności manualnej

 

 

W najbliższym tygodniu w przedszkolu będzie realizowany temat:

„Przygotowanie się zwierząt do zimy”

 

•          Rozbudzanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt

•          Uwrażliwianie na odgłosy wydawane przez zwierzęta leśne: kukułka, dzięcioł, dzik

•          Rozwijanie spostrzegawczości

•          Poszerzanie doświadczeń konstrukcyjnych

•          Rozwijanie twórczej ekspresji ruchowej

•          Podkreślanie znaczenia przebywania na świeżym powietrzu

•          Utrwalanie wiadomości na temat prawidłowego sposobu odżywiania się i przestrzegania zasad higieny podczas zimy

•          Zachęcanie do uprawiania różnych form aktywności fizycznej, w tym zimowych dyscyplin sportowych

•          Doskonalenie sprawności manualne

•          Wdrażanie do dbałości o estetyczne wykonywanie pracy

•          Rozwijanie umiejętności planowania

•          Rozwijanie zdolność logicznego myślenia

•          Kształtować umiejętności porównywania wysokości i wielkości poprzez stosowanie określeń: wyższy, niższy,

•          Utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie czterech

•          Doskonalenie umiejętności prawidłowego śpiewania,

 

 W najbliższym tygodniu w przedszkolu będzie realizowany temat:  Poznajemy warzywa ”.

·       Uważnie słuchać utworu i udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści

·       Próbować określić stan emocjonalny postaci z utworu

·       Tworzyć kompozycje z klocków wg własnych pomysłów

·       opowiadać historyjkę obrazkową

·       Rozumieć treści przekazywane przez symbole graficzne, oznaczające zjawiska atmosferyczne

·       Poznawać charakterystyczne zjawiska atmosferyczne występujące w okresie jesieni .

·       Rozwijać umiejętność gry na instrumentach perkusyjnych: bębenek,

·       Prawidłowo reagować na sygnał dźwiękowy

·       Dostrzegać zjawiska charakterystyczne dla okresu jesiennego

·       Zwracać uwagę na piękno oraz bogatą kolorystykę ogrodu

·       Doskonalić umiejętność malowania farbami akwarelowymi

·       Ćwiczyć mięśnie narządów mowy na zgłoskach: kap

·       Posługiwać się pojęciami: blisko – daleko

·       Posługiwać się pojęciami: miękkie, miłe

 

W najbliższym tygodniu w przedszkolu będzie realizowany temat:               Jesień w parku ”.

·       Usprawniać narząd mowy

·       Doskonalić słuch fonematyczny

·       Wdrażać się w kierunku dokańczania uprzednio rozpoczętej pracy

·       Doskonalić umiejętności plastyczne

·       Kształtować umiejętność wnikliwej obserwacji i tworzenia opisu

·       Doskonalić koordynację słuchowo-ruchową

·       Doskonalić umiejętności na temat poprawnego stosowania określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni

·       Utrwalać umiejętności liczenia w zakresie czterech i porównywania liczebności zbiorów z użyciem określeń: więcej, mniej

·       Rozwijać poczucie rytmu

·       Doskonalić pamięć ruchową i muzyczną

·       Rozwijać umiejętności współdziałania w grupie

·       Rozwijać wypowiedzi słowne na określony temat

·       Znać owoce parkowych drzew

·       Doskonalić sprawność manualną

·       Znać jesienne zwyczaje ptaków

 

 

W najbliższym tygodniu w przedszkolu będzie realizowany temat: „Bezpieczny przedszkolak ”

·       Rozbudowywanie i udoskonalanie umiejętności dotyczące właściwego zachowania w miejscach publicznych

·       Rozpoznawanie symboliki kolorów świateł sygnalizatora

·       Wzbogacenie słownictwa o wyrażenia związane z zasadami ruchu drogowego

·       Ćwiczenie reakcji i zachowania na odpowiedni sygnał dźwiękowy

·       Wzbudzanie pozytywnego stosunku do pracy Policjanta

·       Uświadamianie potrzeby posiadania przy sobie świateł odblaskowych             po zmroku

·       Poszerzanie doświadczeń konstrukcyjnych

·       Rozwijanie twórczej ekspresji ruchowej

·       Podkreślanie znaczenia przebywania na świerzym powietrzu

·       Utrwalać wiadomości na temat prawidłowego sposobu odżywiania się            i przestrzegania zasad higieny

·       Zachęcanie do uprawiania różnych form aktywności fizycznej, w tym dyscyplin sportowych

·       Doskonalenie sprawności manualne

·       Wdrażanie do dbałości o estetyczne wykonywanie pracy

·       Rozwijać umiejętności planowania

·       Rozwijanie zdolność logicznego myślenia

·       Kształtować umiejętności porównywania wysokości i wielkości poprzez stosowanie określeń: wyższy, niższy,

·       Utrwalać  umiejętności liczenia w zakresie   czterech

·       Doskonalenie umiejętności prawidłowego śpiewania