Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zamierzenia

Motto przedszkola

Mottem naszego przedszkola są słowa Roberta Fulghuma:

,,Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w Przedszkolu.. My tez  się uczymy, że trzeba :

 • dzielić wszystko,
 • postępować uczciwie,
 • nie bić innych,
 • odkładać na miejsce każdą znalezioną rzecz,
 • sprzątać po sobie,
 • nie brać nic, co do mnie nie należy,
 • powiedzieć ,,przepraszam'', jeśli się kogoś uraziło,
 • myć ręce przed jedzeniem,
 • spuszczać wodę,
 • jeść ciepłe, maślane bułeczki i popijać mlekiem,
 • prowadzić zrównoważone życie, trochę się uczyć i trochę myśleć, malować i rysować, i śpiewać, i tańczyć, i bawić się, i codziennie trochę pracować,

Wszystko to, co trzeba wiedzieć, gdzieś istnieje. Niepodważalne reguły i miłość, i troska o higienę. Ekologia i polityka, i równość wszystkich, i zdrowe życie.

Wystarczy wziąć  jeden z tych tematów i przełóż na skomplikowane dorosłe terminy i zastosuj w swym życiu rodzinnym albo w pracy, albo w rządzie i trzymaj się mocno, uparcie, z przekonaniem. Pomyślcie Państwo  o ileż świat byłby lepszy, gdyby wszyscy mieszkańcy Ziemi - codziennie około pierwszej po południu - mieli maślane bułeczki, a potem okryli się ciepłym kocem i ucięli krótką drzemkę.

Albo gdyby zasadniczym celem polityki wszystkich rządów było odkładanie na miejsce znalezionych rzeczy i sprzątanie po sobie."

 

Tego uczymy się w naszym  przedszkolu .dziękuję za rok takiej cudownej pracy . Państwa bo bardzo nas wspieracie , uczestniczycie w każdym ważnym naszym dniu  i nauczycielkom za miłość do dzieci, za wspieranie ich w każdej trudności , za bycie wtedy gdy są potrzebni  oraz obsłudze za dbanie o pełne brzuszki i czyste raczki .

Dzieci bardzo czekają na wakacje , wiec im słońca , cudownego wypoczynku i wytęsknionego powrotu do nas we wrześniu.

 

 

Metody pracy

NIEKTÓRE METODY PRACY stosowane podczas zajęć w naszym przedszkolu

Pedagogiki zabawy

Pedagogika zabawy to symboliczna nazwa poszukiwań metodycznych, które pozwalają ułatwić uczenie.
Jej celem jest dostarczyć prowadzącemu różnorodnych pomysłów, które umożliwią świadomą i kreatywną pracę z grupą. Wybrane do zajęć zabawy powinny spełniać określone zasady:
- dobrowolność uczestnictwa;
- uwzględnienie wszystkich poziomów komunikowania;
- uznanie pozytywnych przeżyć jako wartości i unikanie rywalizacji;
- posługiwanie się różnorodnymi środkami wyrazu.
Pedagogika zabawy prezentuje szeroki wachlarz propozycji pozwalających ożywić i urozmaicić tradycyjne nauczanie. Wyodrębnia się następujące rodzaje zabaw:
- zabawy ułatwiające wzajemne poznanie się,
- zabawy rozluźniające - odprężające oparte o taniec, ruch i gest,
- zabawy ułatwiające wprowadzenie do określonej tematyki spotkania,
- przedstawienie w sposób zagadkowy problemu i poszukiwanie jego rozwiązania według ustalonych reguł,
- metody pozwalające na łączenie doświadczeń i wiedzy dzieci,
- metody ułatwiające przekaz informacji zwrotnej, sygnalizujące odczucia dzieci,
- wspólne zabawy integrujące grupę.

Edukacji matematycznej wg E. Kruszczyk - Kolczyńskiej i E. Zielińskiej

jej celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci i dobre przygotowanie ich do szkoły.
Powstała w wyniku badań naukowych zmierzających do połączenia w jeden proces:
- intensywnego wspomagania rozwoju inteligencji operacyjnej dzieci,
- kształtowania odporności emocjonalnej potrzebnej dzieciom do pokonywania trudności,
- rozwijania umiejętności matematycznych stosowanych w codziennym życiu i wymaganych potem na lekcjach matematyki.
Taki zakres kształcenia sprzyja stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci i dobrze przygotowuje je do nauki matematyki w szkole.

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda ta wspiera i stymuluje rozwój dziecka. Celem tej metody jest doświadczenie ruchu, kontaktu emocjonalnego, kontaktu fizycznego, kontaktu społecznego, poznanie własnego ciała. Stosując tę metodę dążymy do rozwoju:
- świadomości schematu ciała, integracji poszczególnych jego części,
- orientacji w czasie i przestrzeni w środowisku zewnętrznym,
- poczucia bezpieczeństwa, zaufania do siebie i partnera, współdziałania, partnerstwa,
- emocji, opanowania ich,
- własnej inwencji, pewności siebie, inicjatywy,
- spontaniczności ruchu i zachowań,
- sprawności ruchowej, wyobraźni pojęć,
- koncentracji uwagi, sposobu komunikowania się,
- a także do integracji środowiska, w którym jesteśmy,
- oraz umiejętności rozluźniania się po okresie napięcia i koncentracji.

Metody "dobrego startu" M. Bogdanowicz

Założeniem Metody Dobrego Startu jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno-motorycznej. Są to funkcje, które leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania. Usprawnienie w tym zakresie, jak również kształtowanie lateralizacji (ćwiczenia ustalenia ręki dominującej) i orientacji w prawej i lewej stronie ciała jest wskazane dla dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania, natomiast jest niezbędne dla dzieci, u których występują opóźnienia rozwoju tych funkcji.
Ćwiczenia prowadzą do większej harmonii rozwoju psychoruchowego: wyższego poziomu rozwoju i współdziałania funkcji intelektualnych (mowy, myślenia) i instrumentalnych (spostrzeżeniowo-ruchowych)

Program "ZANIM BĘDĘ UCZNIEM"

W roku szkolnym 2010/2011 nasze przedszkole realizuje program "Zanim będę uczniem" E.Tokarskiej i J.Kopały.
Program, autorstwa Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały został oceniony jako bardzo dobrze przygotowany pakiet programowy, metodyczny i organizacyjny wraz z narzędziami diagnostycznymi, który może być realizowany w systemie powszechnego wychowania przedszkolnego. Łączy on w sobie znakomite powiązanie nowych treści programowych z nową podstawą programową.

Program "Zanim będę uczniem" Wydawnictwa Edukacja Polska zajął pierwsze miejsce w drugiej edycji konkursu na najlepsze programy wychowania przedszkolnego. Konkurs ten jest organizowany przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, a jego patronatem jest Minister Edukacji Narodowej.

Program zawiera szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności, jakimi powinno dysponować dziecko kończące przedszkole. Został ujęty w 15 obszarach, wyodrębnionych w obowiązującej Podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Pełna treść programu "Zanim będę uczniem" znajduje się pod adresem:

http://www.edukacjapolska.com.pl/images/downloads/zanim_bede_uczniem_program_wp.pdf

Misja przedszkola

• Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

• Zapewnia dzieciom opiekę, bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.

• Tworzy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami.

• Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką.

• Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.

Nasza wizja

• Przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawionych na osiąganie sukcesów.

• Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

• Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.

• Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresownia i zdolności, działają metodami aktywnymi.

• Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody wychowania.

• Rodzice są współautorami życia przedszkolnego.

Kadra

< !--[if !mso]> < ![endif]-->

 

 

 Prawidłowe funkcjonowanie placówki w olbrzymiej mierze zależy od wysoko wykwalifikowanej kadry. W naszym przedszkolu kadrę pedagogiczną stanowią nauczycielki o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych, a mimo to systematycznie uczestniczą w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, wzbogacając swój warsztat pracy.
Kadrę administracyjno - obsługową stanowią pracownicy o bardzo dużym stażu w naszej placówce, którzy doskonale współdziałają w realizacji programu zgodnie z zasadami BHP. Są to ludzie niezwykle zaangażowani w pracę, a kulturą osobistą wspomagają nas nauczycieli i tworzą dobry wizerunek przedszkola.


 

   

 

Dyrektor Przedszkola – mgr Elżbieta Pakieła

Kierownik  gospodarczy– Grażyna Lelewer

 

 GRUPA I „MOTYLKI”

• nauczyciel dyplomowany  mgr Ewa Bereda
• nauczyciel mianowany mgr Beata Karczewska
• pomoc nauczyciela  Wanda Anaszewska
• pracownik obsługi Grażyna Pałys

  GRUPA II „Żuczki”

• nauczyciel mianowany mgr Hanna Krawczak 
• nauczyciel dyplomowany mgr Urszula Sałyga
• pomoc nauczyciela Elżbieta Sasin
• pracownik obsługi Grażyna Luty

  GRUPA III „Biedronki”

• nauczyciel mianowany mgr Arleta Kacperska
• nauczyciel kontraktowy mgr Marzena Telak
• pracownik obsługi Hanna Hubert

 GRUPA IV „PSZCZÓŁKI”

• nauczyciel kontraktowy Monika Barankiewicz
• nauczyciel dyplomowany mgr Urszula Sałyga
• pracownik obsługi Janina Rysiawa

 GRUPA V „MRÓWECZKI

• nauczyciel dyplomowany mgr Barbara Kamińska
• nauczyciel mianowany  Renata Czarnowska
• pracownik obsługi Klaudia Młynarczyk

 

  

 Logopeda nauczyciel dyplomowany:

 mgr Ludmiła Jacko- Komarek

 

 Psycholog:  mgr  Anna Puchała

 

 Kuchnia: Małgorzata Marszał

Wanda Jankowska

Bożena Sosnowska

 

Dozorcy: Tadeusz Hubert

           Edward Marszał

  

 

 

 

< !--[if gte mso 9]> 800x600 < ![endif]-->< !--[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 < ![endif]-->< !--[if gte mso 9]> < ![endif]-->< !--[if gte mso 10]> < ![endif]-->