Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zamierzenia

Sposoby przekazywania informacji o nieobecności dziecka

< !--[if gte mso 9]> 800x600 < ![endif]-->

< !--[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 < ![endif]-->< !--[if gte mso 9]> < ![endif]-->< !--[if gte mso 10]> < ![endif]-->

Sposoby przekazywania informacji
o nieobecności dziecka
w Przedszkolu Nr 113

„Przedszkole w Tęczowym Kręgu”

 

 

 W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata ulega zwrotowi pod warunkiem poinformowania przedszkola o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie z tym, że za pierwszy dzień nieobecności opłata zwracania jest pod warunkiem poinformowania przedszkola w tym dniu najpóźniej do godz. 9.00 (§ 3 ust.7).

 

*                     telefonicznie – 22 674 30 75

*                     zgłoszenie w programie iprzedszkole  

    https://iprzedszkole.progman.pl/iprzedszkole/ 

*                     ustnie nauczycielce w grupie

*                     mailemprzedszkole113@gazeta.pl

 

Przyprowadzanie i odprowadzanie dzieci

< !--[if !mso]> < ![endif]-->

< !--[if gte mso 9]> < ![endif]-->< !--[if gte mso 9]> Normal 0 false 21 false false false PL X-NONE X-NONE < ![endif]-->< !--[if gte mso 9]> < ![endif]-->< !--[if gte mso 10]> < ![endif]-->

Przyprowadzanie i odprowadzanie dzieci

Dzieci odbierane są z przedszkola tylko przez rodziców lub osoby przez nie upoważnione. Jeżeli po dziecko ma przyjść ktoś inny niż rodzice, należy nas o tym powiadomić.

Dla zapewnienia dzieciom poczucia bezpieczeństwa i powiązania przedszkola i domu rodzinnego, jest bardzo ważne aby rodzice wiedzieli co dzieje się w przedszkolu i w miarę możliwości uczestniczyli w imprezach i spotkaniach przeznaczonych dla nich. Możecie rozmawiać z nami na temat swojego dziecka podczas wyznaczonych, indywidualnych dla poszczególnych wychowawców dyżurów.

Dzieci chore
Prosimy o nie przyprowadzanie dzieci przeziębionych, zakaźnie chorych lub z gorączką. Katar to także choroba. Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.
Jeżeli dziecko źle się poczuje w trakcie pobytu w przedszkolu, natychmiast Was o tym powiadomimy, dlatego bardzo prosimy aby numery Waszych telefonów którymi dysponujemy były stale aktualne
.

Odzież
Dzieci powinny być ubierane w wygodne i praktyczne ubranka tj. odzież, która nie krępuje dziecka i w której może się pobrudzić ( np. podczas zajęć plastycznych lub zabaw w ogrodzie). Próbujemy w miarę możliwości, codziennie wychodzić na powietrze, niezależnie od pory roku czy pogody.

 

Opłaty 2015/2016

< !--[if !mso]> < ![endif]-->

< !--[if gte mso 9]> < ![endif]-->< !--[if gte mso 9]> Normal 0 false 21 false false false PL X-NONE X-NONE < ![endif]-->< !--[if gte mso 9]> < ![endif]-->< !--[if gte mso 10]> < ![endif]-->

Opłata za pobyt poza realizacją podstawy programowej:

1. Opłata za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć 

godzina - 1 zł. (po godz. 13.00) 

2. Jeżeli dziecko korzystać będzie ze świadczeń przedszkolnych niepełną godzinę opłata ulegać będzie proporcjonalnemu obniżeniu.

opłata za ostatnią godzinę świadczeń będzie wnoszona proporcjonalnie

do czasu faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu,

(nr konta 70 1030 1508 0000 0005 5051 9011) 

 

3. Wyżywienie:

- stawka dzienna 10,00zł ( śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek) x ilość dni  roboczych w danym miesiącu,

- stawka dzienna 8,00zł ( śniadanie, II śniadanie, obiad,)x ilość dni  roboczych w danym miesiącu, 

(nr konta 51 1030 1508 0000 0005 5051 9062 ) 

 

4. Zasady organizacji zajęć dodatkowych w przedszkolu określa ustawa z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty:  

- w ramach bezpłatnych zajęć dodatkowych odbywają się zajęcia z rytmiki, gimnastyki korekcyjnej , tańca ludowego dla wszystkich dzieci i języka  angielskiego oraz religii  dla 5-latków

 

5. Rada Rodziców - opłata ustalana przez rodziców,

 

6. Ubezpieczenie NNW -płatne raz w roku we wrześniu.

Opłata za pobyt poza realizacją podstawy programowej:
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot wpłaty za wyżywienie.  Zwrot za pierwszy dzień nieobecności dziecka przysługuje w przypadku zgłoszenia absencji do godz. 9.00 danego dnia.

Kancelaria przedszkola czynna jest codziennie w godzinach od 8:00-14:00, w poniedziałki i środy do godziny 17:00.

 

 

 

 

 

 

ZWOLNIENIA Z OPŁAT
Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mogą ubiegać się o obniżenie lub całkowite zwolnienie z opłaty stałej w przypadku trudnej sytuacji materialnej.
Zawarte w nowej uchwale Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2014 roku regulacje prawne powielają dotychczasowe przepisy określające, iż:

a) bezpłatnie z przedszkoli korzystają:

·        dzieci pochodzące z rodzin, w których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę,

·        wychowankowie rodzinnych domów dziecka działających na terenie m.st. Warszawy,

·        wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego działających na terenie m.st. Warszawy,

·        dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy,

c) z 50% ulgi w opłacie korzystają dzieci pochodzące z rodzin, w których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 75%, ale nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę,

d) z 25% ulgi w opłacie korzystają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do innych:

·        przedszkoli na terenie m.st. Warszawy,

·        punktów przedszkolnych na terenie m.st. Warszawy,

·        zespołów wychowania przedszkolnego na terenie m.st. Warszawy,

·        żłobków i klubów dziecięcych, ale tylko tych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy,

·        dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów, prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy

 Zgodnie z art.8  ust 2  ustawy z dnia 13 czerwca 2013r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r poz.827 ze zmianami) rodzice lub prawni opiekunowie dziecka uczęszczającego do przedszkola publicznego starający się o obniżenie lub zwolnienie z opłaty stałej zobowiązani są złożyć do dyrektora przedszkola do dnia 10-tego każdego miesiąca 

 

Wniosek :
- o uzyskaniu  dochodów w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających złożenie wniosku (zasiłki, alimenty, darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali oraz umów zleceń lub umów o dzieło)  wraz z informacją o ilości dzieci pozostających na utrzymaniu rodziców oraz liczbie osób w rodzinie.

 

 

Kilka rad dla rodziców

< !--[if gte mso 9]> 800x600 < ![endif]-->

< !--[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 < ![endif]-->< !--[if gte mso 9]> < ![endif]-->< !--[if gte mso 10]> < ![endif]-->

Kilka rad dla rodziców

Ustal stałe reguły panujące w waszym domu i powiedz o nich dziecku, np. „Zawsze trzeba myć rączki przed jedzeniem”, „Nie wolno bez pozwolenia bawić się rzeczami rodziców”. Mówienie o regułach sprawi, że malec będzie wiedział, czego od niego oczekujesz. (Nie znaczy to jednak, że nie będzie sprawdzał, co się stanie, gdy przekroczy granicę). Nie zmieniaj ustalonych reguł, nim maluch się ich nie nauczy. Nawet jeśli byłoby ci na rękę chwilowe zrezygnowanie z jakiejś zasady – nie rób tego! W wychowaniu konieczna jest konsekwencja. Jeżeli powtarzasz dziecku, że ma sprzątać klocki, gdy skończy się bawić, nie rób tego za nie np. wtedy, gdy się spieszysz.

 

Wyjaśniaj dziecku, dlaczego mu czegoś zabraniasz – jeżeli możesz, podaj konkretną przyczynę, np. „Nie dam ci lodów, bo za chwilę będzie obiad. Jeśli będziesz miał na nie ochotę po zjedzeniu zupy i drugiego dania, dostaniesz je”. Malec łatwiej dostosuje się do zakazu, jeśli pozna jego przyczynę i ją zrozumie.

 

Nie mów: „Masz umyć zęby, bo ja ci każę”. Nie używaj swojej przewagi nad dzieckiem, by skłonić je do zrobienia czegoś. W ten sposób pokazujesz jedynie, że jesteś silniejsza i możesz mu „kazać”. Ale to nie ma nic wspólnego z autorytetem rodzica.

 

Dawaj dziecku dobry przykład – zachowuj się tak, jak chciałabyś, by ono się zachowywało. Jeśli wymagasz, by składało swoje zabawki, nie rozrzucaj po mieszkaniu gazet i ubrań. Dzieci uczą się, obserwując rodziców.

 

Nie strofuj i nie upominaj stale malca. Stawianie dziecku granic i uczenie go dyscypliny nie może zamienić się przecież w wojskowy dryl. Ustalone reguły mają wam pomagać we wspólnym życiu, a nie je utrudniać.

 

Idź czasem na kompromis. Gdy dziecko poczuje, że starasz się z nim porozumieć, łatwiej zaakceptuje ustalone przez ciebie zasady. Jeśli np. ustaliłaś, że dziecko sprząta zabawki (i ono już nauczyło się to robić), ale widzisz, że malec jest zmęczony i śpiący, a jego pokój wygląda, jakby przeszedł przez niego huragan, zaproponuj układ: „Pomogę ci sprzątać. Ty ustawisz na półce misie, a ja pozbieram klocki, zgoda”?.

 

Nie zamień się w tyrana. Jeśli dziecko już poznało zasady i ich przestrzega, nic się nie stanie, jeśli czasem odstąpisz od reguły. Zaznacz jednak wyraźnie, że to święto, wyjątkowa sytuacja i nie będzie zdarzała się często: „Zróbmy dziś Dzień skakacza. Możesz skakać po łóżku, ile chcesz. Ale wolno to robić tylko dzisiaj”.

 

Jeśli możesz, daj dziecku jakąś alternatywę dla zakazu. Nikt przecież nie lubi sytuacji bez wyjścia. Dlatego jeżeli np. maluch gra w piłkę w domu, powiedz mu: „Nie wolno odbijać piłki w domu, bo coś może się stłuc, a u sąsiadki na dole jest straszny hałas. Jeśli tak bardzo chcesz grać w piłkę, pójdziemy na podwórko”.

 

Nie dyskutuj z dzieckiem. To ty powinnaś stawiać warunki. Jeśli maluch marudzi, że chce zjeść batonik, a umówiliście się, że słodycze je tylko w weekendy, powiedz stanowczo: „Marudzenie nie ma sensu. Przecież wiesz, że jemy cukierki tylko w sobotę i niedzielę. Jeśli masz ochotę na coś słodkiego, dam ci banana”.

 

Dostrzegaj uczucia dziecka, zaakceptuj je i skomentuj, by miało pewność, że rozumiesz, co właśnie przeżywa. Powiedz np. „Wiem, że chciałbyś jeszcze oglądać bajki, bo lubisz je. Pewnie rozzłościło cię to, że wyłączyłam telewizor, ale na dziś już dość”.

 

Nie zgadzaj się na okazywanie uczuć w sposób, który przekracza ustalone granice. Jeżeli dziecko ze złości podarło książkę, zareaguj spokojnie, ale stanowczo: „Widzę, że jesteś wściekły, ale nie zgadzam się, byś niszczył książki. Nie wolno tego robić. Jeśli jesteś zły, możesz kopnąć materac”.

 

Postaraj się zrozumieć, że coś może być dla dziecka ważne, choć dla ciebie jest drobiazgiem. Jeśli np. maluch układa samochodziki w misterny wzór, uszanuj to i nie przestawiaj ich, gdy sprzątasz. Pokazujesz w ten sposób, że szanujesz cudze zasady.

 

Nie ulegaj łzom. Jeśli maluch rozpacza, przytul go mocno, powiedz, że rozumiesz, że mu przykro i jeśli możesz, zaproponuj coś na pocieszenie. Jeżeli np. musicie już wracać do domu, a dziecko chce zostać na podwórku, powiedz: „Może polepimy z plasteliny”?.

 

Chwal malucha, kiedy przestrzega ustalonych zasad, np.: „Dziękuję, że odniosłeś swój talerzyk, bardzo ładnie” lub „Szybciutko przebrałeś się w piżamkę, świetnie!”.

 

Nie bój się wprowadzać kar. Aby była skuteczna, musi być zrozumiała dla dziecka, zastosowana zaraz po przewinieniu i powinna też trwać określony czas (dziecko musi wiedzieć, kiedy minie). Jeśli to możliwe, wymyśl karę, która jest związana z przewinieniem – malec nauczy się, że musi ponosić konsekwencje tego, co robi. Np. „Guzdrałeś się z obiadem, chociaż wiedziałeś, że tata spieszy się na basen. I tata jedzie sam. Trudno, pojedziesz z nim następnym razem”.

Logopeda

Logopeda – mgr Ludmiła Jacko – Komarek

Jestem  specjalistą z 20 letnim stażem w pracy z dziećmi, nauczycielem dyplomowanym, nieustannie doskonalącym i wzbogacającym swój warsztat pracy. Na sercu leży mi prawidłowy rozwój językowy każdego naszego wychowanka i dlatego rokroczne prowadzę przesiewowe badania logopedyczne wszystkich przedszkolaków. Dzięki temu wszystkie dzieci zagrożone zaburzeniami rozwoju mowy zostają w porę wyłonione i, przy zainteresowaniu rodziców współpracą, objęte różnorodnymi formami terapii logopedycznej na terenie przedszkola. W czasie zajęć logopedycznych przedszkolaki maja szansę nie tylko doskonalić lub korygować swoją wymowę ale również rozwijać kompetencje językowe, poszerzać zasób słownictwa, rozwijać wydolność oddechową, percepcję i pamięć słuchową, rozwijać myślenie i, poprzez osiągane sukcesy, wzmacniać poczucie własnej wartości.

Bogate zaplecze dydaktyczne gabinetu logopedycznego, różnorodność metod i form pracy oraz szeroki wachlarz sposobów motywacji maluchów do współpracy sprawia, że dzieci z przyjemnością  uczestniczą w zajęciach i starają się pokonywać swoje trudności. U nas zajęcia są zabawą, która uczy i nauką, która bawi.