Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zamierzenia

Grupa V

W najbliższych tygodniu będzie realizowany temat: Akademia dobrych manier.                                                                                                                                                                       Nauczymy się:
- Przestrzegać zasad uprzejmego zwracania się do siebie nawzajem. Stosowanie zwrotów: ,,proszę”, ,,dziękuje", ,,przepraszam"
- Prawidłowe posługiwania się liczebnikami porządkowymi. Liczenia w zakresie 10
- Orientacji w schemacie ciała i przestrzeni
- Umiejętności właściwego zachowania się w różnych sytuacjach
- Rozróżniania dobrego i złego zachowania
- Odgrywania wymyślonych scenek. Próby dokonywania obiektywnej oceny postępowania
- Umiejętności rozpoznawania i wyrażania własnych emocji.  
- Umiejętność rozumienia i akceptowania uczuć innych osób.
- Sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami.
- Uważnego słuchania tekstu literackiego czytanego przez nauczyciela
- Wypowiadać na podstawie własnych doświadczeń
- Umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi
- Umiejętności planowania pracy plastycznej i doprowadzania jej do końca
- Logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek
- Przyzwyczajać do sytuacji w której, w której dzieci podlegają ocenieW najbliższych tygodniu będzie realizowany temat: Kosmiczna przygoda.                                                                                                                                                                       Nauczymy się:
- Prowadzić wywiad na temat „Moje wrażenia z pobytu w kosmosie”
-  Wspólnie planować działania
-  Zdobywać informacje na temat kosmosu
-  Rozumieć teorię, że „Ziemia krąży wokół słońca”
-  Być otwartym na to co nowe i nieznajome  
-  Wspólnie z innymi szukać rozwiązania problemu
-  Poznawać w jaki sposób można poruszać się dłońmi i stopami   
- Posługiwać się pojęciem ufoludek
- Odkrywać umiejętność wytwarzania dźwięków przez różne części ciała
- Rozwijać twórcze myślenie
- Poznawać otaczający świat za pomocą zmysłów
-  Prezentować i oceniać własne wytwory na forum grupy
- Wyrażać swoje przemyślenia w formie ruchowej i plastycznej i muzycznej
-  Samodzielnie organizować i sprzątać swoje miejsce pracy
- Przeżywać pozytywne doświadczenia bez rywalizacji
- Podejmować próby czytania prostych wyrazów związanych z danym tematem
-  Samodzielne określać położenie przedmiotów w przestrzeni Określać położenie przedmiotów w  odniesieniu do własnego ciała: na prawo, na lewo, na wprost
-  Doskonalić spostrzegawczość i pamięć wzrokową

W najbliższych tygodniu będzie realizowany temat: U lekarza.                                                                                                                                                                       Nauczymy się:
- Przezwyciężać uczucie leku przed personelem medycznym
- Rozróżniać prace lekarza od pracy pielęgniarki
- Dostrzegać związek miedzy choroba a leczeniem
- Jaką  rolę pełni pogotowie ratunkowe
- Numeru telefonu pogotowia
- Rozumieć konieczność przyjmowania leków i zastrzyków w czasie choroby i szczepień ochronnych
- Rozumieć zasady  dbałości o zdrowie
- Zasad  prawidłowego odżywiania się i przestrzegania zasad higieny
- Umiejętności ustalania charakterystycznych cech zewnętrznych: koloru włosów, oczu, wzrostu
- Umiejętności porównywania wysokości i wielkości poprzez stosowanie określeń: ,,wyższy", ,,niższy", ,,większy", ,,mniejszy"
- Liczenia w zakresie 9 i poprawnego używania liczebników porządkowych
- Umiejętności analizowania informacji i zadawania adekwatnych pytań
- Układu ruchowego do piosenki ,,Historia poranna" muzyka: A. Widlarz
Grupa IV

Zamierzenia : Październik

Szanowni rodzice!
 W najbliższym miesiącu nauczymy się:
 Blok tematyczny: Owoce i warzywa smaczne i zdrowe

•    Porównywać kształt, wielkość i kolor owoców i warzyw
•    Umiejętności skupiania uwagi na utworze literackim
•    Kształtować umiejętność określania walorów smakowych
•    Doskonalić koordynację wzrokowo – ruchową
•    Rozwijać kreatywność
•    Ćwiczyć orientację przestrzenną oraz pamięć wzrokową
•    Globalnie czytać wyrazy: kapusta, burak, por, sałata, jabłko
•    Kształtować orientację przestrzenną
•    Prawidłowo stosować przyimki: na, pod, za, obok, do, w Rozpoznawać i nazywać drzewa owocowe (jabłoń, grusza, śliwa
•    Określać części jadalne roślin, np. owoce – ogórek, pomidor; korzeń – marchewka, burak
•    Opisywać cechy owoców i warzyw poznawanych wzrokiem, dotykiem i

JUŻ JESIEŃ

Nauczymy się:
•    Podziwiać las jesienią, jego kolory
•    Rozpoznawać warstwy lasu, jego mieszkańców
•    Rozpoznawać i nazywać drzewa (dąb, klon, kasztanowiec, jarzębina, ich owoce i liście
•    Rozwijać percepcję wzrokową i kształtować umiejętności obserwacji
•    Ubierać się odpowiednio do pogody
•    Umiejętnie planować i kontrolować swoją pracę
•    Kształtować wyobraźnie przestrzenną i pamięć wzrokową
•    Uczestniczyć we wszystkich zabawach ruchowych, dramowych i muzycznych


Bezpieczny przedszkolak na drodze

Nauczymy się:
•    Przestrzegać podstawowe zasady poruszania się po drogach (po chodniku poruszamy się prawą stroną)
•    Rozpoznawać wybrane znaki drogowe (informacyjne i ostrzegawcze)
•    Bezpiecznie przejść przez jezdnię na przejściu z sygnalizacją świetlną i bez niej
•    Jak należy zachowywać się w sytuacjach zagrożenia, np. zwrócić się do policjanta gdy się zgubi, gdy zostało zaczepione przez osoby obce, itp.
•    Przestrzegać zasad korzystania z publicznych środków transportu
•    Prawidłowo zachowywać podczas podróży samochodem
•    Numerów alarmowych (policja, pogotowie, straż pożarna oraz ogólny 112)
•    Właściwego zachowania wobec obcych osób, zwierząt i roślin
•    Podejmować i realizować różne zdania zespołowe
•    Liczyć w aspekcie kardynalnym i porządkowym wg. Indywidualnych możliwości dzieci

Zamierzenia : Wrzesień

Szanowni Rodzice!
W najbliższych tygodniu będzie realizowany temat: Wakacyjne przygody
Nauczymy się:
•    Segregować obrazki w grupy tematyczne
•    Rozpoznawać regiony Polski i poszerzymy wiedzę na ich temat
•    Rozróżniać i przyporządkowywać elementy charakterystyczne dla danego krajobrazu
•    Wskazywać na mapie największe miasta i największe rzeki oraz nazywać je
•    Omawiać utwory literackie i prowadzić dyskusje na ich temat
•    Świadomie zagospodarowywać kąciki tematyczne
•    Przyporządkowywać wyrazy do globalnego czytania do obrazków
•    Wypowiadać  w formie złożonej i dzielić doświadczeniami na forum grupy
•    Układać ilustracje według chronologii wydarzeń
•    Rozwijać myślenie logiczne, określać przyczyny i skutki zachowań i działań
•    Rozwiązywać i tworzyć zagadki
•    Wyrażać swoje przemyślenia w formie plastycznej
•    Prawidłowo posługiwać liczebnikami głównymi i porządkowymi
•    Liczyć i porównywać liczebność
•    Posługiwać się określeniami pór dnia: „rano”, „południe”, „wieczór”
•    Używać pojęć: „ więcej”, „mniej”, „tyle samo”
•    Łączyć elementy w pary
•    Dostrzegać prawą i lewą stronę swojego ciała
•    Zgodnie współdziałać z innymi w różnych sytuacjach edukacyjnych
•    Kształtować zdolność słuchania i wykonywania poleceń
•    Świadomości społecznej i umiejętności przystosowania się do grupy rówieśniczej
•    Dzielić zdanie na wyrazy i wyraz na sylaby, wysłuchiwać głoski w nagłosie
•    Uczestniczyć w ćwiczeniach i zabawach ruchowych o złożonej kombinacji ruchów / z wykorzystaniem przyborów/.

Szanowni Rodzice!
W najbliższym tygodniu będzie realizowany temat:
W przedszkolu- podajmy sobie ręce
Nauczymy się:
•    Odwoływać do własnych doświadczeń i przewidywać skutki własnych zachowań
•    Układać ilustracje według chronologii wydarzeń, dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe
•    Rozpoznawać zapis graficzny  własnego imienia
•    Doskonalić swoją wymowę i ćwiczyć słuch fonematyczny
•    Rozpoznawać głosy i dźwięki najbliższego otoczenia- ćwiczenia spostrzegawczości słuchowej
•    Rozpoznawać kształty przedmiotów dotykiem
•    Poprawnie i bezkonfliktowo reagować na ustalone normy i zasady postępowania oraz radzić sobie z problemem
•    Sposobów dbałości o własne rzeczy
•    Nowych słów i ich znaczeń dotyczących emocji oraz sposobów ich okazywania
•    Odczytywać piktogramy i kodeks obrazkowy
•    Rozpoznawać i nazywać różne stany emocjonalne
•    Przedstawiać ruchem emocje i współpracować z partnerem
•    Dzielić wiedzą i  swoimi umiejętnościami z innymi dziećmi
•    Porównywać liczebność zbiorów z użyciem określeń: „ mniej o”, „tyle samo”, „więcej o”.
•    Posługiwać  się dniami tygodnia
•    Odczytywać i układać rytmy
•    Podejmować i realizować różne działania plastyczne ze zwróceniem uwagi na estetykę wykonaniaSzanowni Rodzice!
W najbliższym tygodniu będzie realizowany temat:
Owoce są smaczne i zdrowe
Nauczymy się:
•    Różnych cech owoców oraz miejsc ich pochodzenia
•    Jak wyglądają prawidłowe nawyki żywieniowe
•    Przyporządkowywać kolory do owoców
•    Poszerzania wiedzy z dziedziny przyrody
•    Rozpoznawać wygląd, budowę, smak i zapach oraz sposoby wykorzystania owoców
•    Czerpać przyjemność ze wspólnie wykonanego zadania- zajęcia kulinarne
•    Uczestniczyć we wspólnych zabawach
•    Słuchać i zapamiętywać utwory literackie oraz prowadzić dyskusję na ich temat
•    Łączyć elementy w pary
•    Przeliczać elementy i notować ich ilość
•    Używać pojęć dotyczących określania ilości
•    Odgadywać zagadki
•    Poznawać otoczenie i wypowiadać się na jego temat
•    Rozwijać wrażliwość słuchową
•    Interpretować ruchem utwór muzyczny
•    Wypowiadać się na temat ilustracji i uzasadniać swój wybór
•    Rozwijać sprawność manualną i wyobraźnię
•    Doskonalić swoją wymowę
•    Przyporządkowywać napisy do ilustracji
•    Dzielić zdanie na wyrazy, wyraz na sylaby, wysłuchiwać głoski w słowach
•    Odczuwać zadowolenie z bycia twórcą

Grupa II

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc styczeń 2016

Tematy kompleksowe:

I My się zimy nie boimy

II Kochani dziadkowie

III Dokarmiamy zwierzęta

 

W miesiącu styczniu dzieci:

•będą kształtowały umiejętności określania morału zawartego w utworach literackich

•zaczną doskonalić zdolności dokonywania oceny postaci, rozwijać myślenie logiczne poprzez określanie problemu i wskazywanie sposobów jego rozwiązywania

•utrwalą znajomości nazw pór roku i ich cech charakterystycznych

•będą kształtowały opiekuńczą postawę  wobec zwierząt zimą, zapoznają się z trybem życia zwierząt leśnych

•zrozumieją potrzebę budzenia szacunku dla członków najbliższej rodziny – dziadków, wzmocnią więzi rodzinne poprzez przygotowanie imprezy dla dziadków z okazji ich święta

•zaczną obserwację i będą wyciągały wnioski dotyczące zjawisk atmosferycznych zimą

•udoskonalą umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi z użyciem przymiotników

 

Kształtowanie pojęć matematycznych

 

•utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie 5 i więcej

•kształtowanie zdolności określania i porównywania liczebności zbiorów z użyciem określeń „ więcej o..”, „mniej o ..”

•nabywanie umiejętności wykonywania działań na zbiorach: dodawanie poprzez dokładanie elementów, odejmowanie poprzez odkładanie

• nabywanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi

•rozwijanie zdolności dostrzegania regularności, kontynuowania rytmu, utrwalanie   nazw kolorów i kształtów.

•utrwalanie znajomości nazw figur geometrycznych

•poznanie cech charakterystycznych trójkąta

•rozwijanie percepcji dotykowej i pamięci ruchowej

•wprowadzenie liczenia w zakresie 6

•utrwalanie orientacji w schemacie własnego ciała

•doskonalenie umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni z użyciem przyimków

•doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według cech jakościowych

•rozwijanie zdolności rozpoznawania miejsca na kartce góra- dół

 

Drodzy Rodzice!

Serdecznie dziękujemy za wspólnie przepracowany pierwszy semestr naszego przedszkolnego roku.

•W styczniu zapraszamy na zebranie grupowe na którym podsumujemy pracę w pierwszym semestrze  zebranie odbędzie się dnia 27 stycznia o godzinie 16.30.

•zapraszamy wszystkie kochane Babcie i drogich Dziadków na uroczystość z okazji ich święta -uroczystość odbędzie się dnia 21 stycznia o godzinie 9.10.

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  na miesiąc grudzień 2015

 

Tematy kompleksowe:

I W krainie Świętego Mikołaja

II Święta tuż, tuż..

III W całym domu pachnie lasem, to już święta są za pasem

IV Jedyny taki wieczór w roku

 

W grudniu dzieci:

•Zaczną dostrzegać związki przyczynowo – skutkowe poprzez układanie ilustracji w kolejności zdarzeń

•Będą rozwijać poczucie odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, porządek i czystość

•Zapoznają się z  czynnościami gospodarczymi wykonywanymi w domu

•Będą uwrażliwiać się  na naturalne piękno zimy 

•Wzbogacą wiedzę  poprzez doświadczenia i zabawy badawcze odnośnie zjawisk przyrodniczych zimą

•Zostaną wprowadzone w  świąteczny nastrój poprzez śpiewanie kolęd, tworzenie dekoracji świątecznej...

•Przybliżą sobie tradycje świąteczne  Bożego Narodzenia

•Będą próbowały dokonać oceny bohaterów literackich

•Rozszerzą słownik o zwrot „Nowy Rok” – przybliżenie tradycji związanych z powitaniem Nowego Roku

•Zaczną dostrzegać występowanie zdarzeń czasowych, pór roku, miesięcy

•Będą poznawały utwory literackie o wartościach wychowawczych

•Rozwiną  zdolności dostrzegania i wyodrębniania rytmów i sekwencji czasowych

•Będą kształtowały umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych gramatycznie

•Będą rozwijały umiejętności rozpoznawania stanów emocjonalnych innych osób

•Zapoznają się z wybranymi instrumentami muzycznymi, zaczną rozwijać poczucie rytmu

•Utrwalą zdolności uważnego słuchania utworów muzycznych i umiejętności odbierania muzyki

•Będą rozwijały wyobraźnię i spostrzegawczość wzrokową oraz  sprawność manualną

•Zaczną kształtować umiejętności wyrażania własnych przeżyć w formie pracy plastycznej, 

•Będą doskonalić słuch fonematyczny

•Będą doskonalić percepcję słuchową i wyobraźnię muzyczną

•Będą rozwijać sprawność  fizyczną, usprawnią  motorykę dużą  i małą.

 

Pojęcia matematyczne

 

•doskonalenie w zakresie porównywania liczebności zbiorów poprzez łączenie w pary

•utrwalanie zdolności określania liczebności zbiorów z użyciem zwrotów: „mniej”, „więcej”

•kształtowanie umiejętności rozpoznawania i rysowania  figur geometrycznych

•kształtowanie umiejętności tworzenia podzbiorów według rodzaju

•doskonalenie liczenia 

•ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz orientacji przestrzennej

•utrwalanie orientacji w schemacie własnego ciała

 

 

LISTOPAD
             
 
W listopadzie Będziemy realizować: następujące tematy kompleksowe:
1.    Leśni przyjaciele.
2.    Polska to nasz kraj.
3.    W co się bawić gdy na dworze plucha.

Nauczymy się:

•    Dostrzegać bogactwa barw i kształtów natury jesieni
•    Słuchać dłuższych tekstów
•    Doskonalenia w liczeniu w zakresie 4- 5
•    Umiejętności spostrzegania rytmu i sekwencji
•    Umiejętności ustalania wyniku dodawania i odejmowania
•    Logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek
•    Usprawniać mowę podczas zabawy na głoski "z" i "s"
•    Spostrzegawczości wzrokowej poprzez dobieranie liści w pary
•    Nazw ptaków. 
•    Rozwijać sprawność ręki i nadgarstka poprzez wycinanie nożyczkami
•    Orientacji w schemacie własnego ciała np. lewa ręka, prawe ucho itp.
•    Wiedzy o naszej ojczyźnie
•    Rozwijać poczucie przynależności do kraju
•    Symboli narodowych : godło, barwy, hymn
•    Brać udział w uroczystości z okazji Dnia Niepodległości
•    Strojów, zabaw i tańców ludowych
•    Tańców ludowych : Krakowiaczek, Oberek
•    Wykonywać symbol narodowy - kotylion
•    Wyklejać plasteliną sylwety godła państwowego
•    Wiedzy o koligacji rodzinnych: rodzeństwo, babcia, dziadek itd.
•    Odpowiedzialności za utrzymanie porządku w sali
•    Rytmicznie recytować tekst wiersza
•    Opisywać przedmioty
•    Naśladować odgłosy z otoczenia
•    Poprawnego stosowania form gramatycznych
•    Orientacji w przestrzeni i na kartce  poprzez określanie kierunków w przestrzeni: do przodu, cofasz się , do tyłu, w bok
•    Szybkiego reagowania na umówiony sygnał
•    Dostrzegać i nazywać zjawiska atmosferyczne
•    Rysować po śladzie
•    Cierpliwego oczekiwania na swoją kolej
•    Wznosić budowle z klocków
•    Rozwiązywać zagadki tekstowe
•    Umiejętności wcielania się w role
•    Umiejętności uważnego słuchania dłuższego utworu literackiego
•    Grupować zbiory według wybranej cechy przedmiotu
•    Oceniać postawy bohaterów
•    Rozpoznawać takie same układy figur geometrycznych
•    Ćwiczyć równowagę podczas zabawy
•    Sprawności rąk, palców i nadgarstka poprzez wydzieranki z papieru

Drodzy Rodzice.
•    Bardzo serdecznie dziękuję za udział z dziećmi w konkursie na drzewo jesienne- pamiątkowe dyplomy i nagrody dzieci dostaną na początku listopada.
•    Dziękuję za gromadzone w kąciku przyrody dary jesieni.
•    Dziękuję za przynoszenie jabłek i pomoc w realizacji projektu „Jabłko”.
•    Zachęcam do udziału w wykładach Wszechnicy Edukacyjnej.
•    W listopadzie przypada Świętu Pluszowego Misia – zachęcam do udziału w konkursie na najpiękniejszego misia – praca plastyczna może być wykonana w dowolnej formie.
•    Zapraszam do czytania dzieciom bajek.
•    W dalszym ciągu proszę o przynoszenie w miarę możliwości papieru xero oraz chusteczek suchych i mokrych.
•    Bardzo proszę o umawianie się na omówienie wstępnych obserwacji.

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc październik

Tematy kompleksowe:

I Jesienny las

II Jesienny las cd.

III Robimy zakupy

IV Robimy zakupu cd.

 

W październiku dzieci:

•Nauczą się współpracować w parze i grupie w toku zabaw i ćwiczeń

•Poznają wybrane zwierzęta leśne, żyjące  w środowisku naturalnym

•Zaczną różnicować i nazywać  wybrane kolory.

•Cały czas będą pracować nad rozwijaniem  mowy i myślenia w oparciu o wybrane ilustracje.

•Będą pracować nad rozwijaniem  pamięci ruchowej poprzez umiejętność naśladowania wybranych sekwencji ruchowych

•Będą pracować nad kształtowaniem zdolności do świadomego wybierania bezpiecznych miejsc zabaw, próby przewidywania skutków określonych zachowań

•Nabiorą  przeświadczenia o znaczeniu zdrowego odżywiania.

•Zaczną rozwijać umiejętność dostrzegania zamian w przyrodzie zachodzących aktualną porą roku - jesień

•Będą pracować nad rozwijaniem wyobraźni i spostrzegawczości wzrokowej oraz  sprawności manualnej

•Będą doskonalić  percepcję słuchową i wyobraźnię muzyczną.

•Będą ćwiczyć sprawność fizyczną,  wykonają szereg ćwiczeń z motoryki dużej i małej

 

 

Pojęcia matematyczne

 

 

 

•Doskonalenie świadomości własnego ciała i przestrzeni

•Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała

•Utrwalanie pojęcia „para” 

•Utrwalanie zdolności określania liczebności zbiorów z użyciem zwrotów „dużo”, „mało”, „brak’

•Kształtowanie umiejętności rozpoznawania wybranych  figur geometrycznych – koło, kwadrat

•Rozwijanie i doskonalenie liczenia w zakresie 3-4 i więcej

•Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz orientacji przestrzennej; góra – dół 

•Klasyfikowanie i segregowanie wybranych przedmiotów 

wg. obranej cechy

•Kształtowanie umiejętności spostrzegania rytmu w danym układzie i powtarzania sekwencji

•Wdrażanie do posługiwania się liczebnikami porządkowymi w sytuacjach zadaniowych

 

 

 

Drodzy Rodzice!!!

 

•Zapraszamy do udziału w konkursie grupowym„ Jesienne drzewo” – praca może być wykonana dowolną techniką oraz może być płaska lub przestrzenna. 

•Informujemy, że gromadzimy z dziećmi w sali dary jesieni – zachęcamy do współpracy.

•Prosimy również o przynoszenie owoców  - realizujemy projekt Jabłko.

•Prosimy o przyniesienie kostiumów gimnastycznych w podpisanych workach z materiału.

•Prosimy o przynoszenie mokrych i suchych chusteczek oraz w miarę możliwości papieru xero.

•Zapraszamy do udziału w wykładach Wszechnicy w Ratuszu.

•Zapraszamy na dzień otwarty, który odbędzie się dnia 29.10.2015. o godz.16.00.

 

Wrzesień

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

W miesiącu wrześniu będziemy pracowali w oparciu o następujące tematy kompleksowe:

Poznajemy siebie i swoich kolegów.

Bawimy się w ogrodzie przedszkolnym.

Z wizytą w sadzie.

 

Dzieci nauczą się:

• Rozpoznawać swoich kolegów.

• Wymieniać imiona kilkorga dzieci w grupie.

• Łączyć osobę z imieniem.

• Kształcić spostrzegawczość i uwagę.

• Podporządkowywać się zasadom zabawy.

• Podejmować próby współdziałania w małym zespole.

• Poruszać się po przedszkolu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

• Rozpoznawać swoje miejsce w szatni, w łazience oraz w sali.

• Przestrzegać zasad zabawy wspólnymi zabawkami.

• Odkładać zabawki na wyznaczone miejsce.

• Rozmawiać z rówieśnikami w przyjacielski i grzeczny sposób.

• Zauważać poszczególne elementy obrazka, wypowiadać się na jego temat.     

• Rozwija wyobraźnię i kreatywność.

• Rozpoznawać i nazywać owoce.

• Określać ich wielkość, kolor, kształt.

• Rozwiązywać zagadki słowne – kształtowanie logicznego myślenia.

• Przestrzegać ustalonych zasad dotyczących zachowania bezpieczeństwa podczas spacerów i wycieczek.

Grupa III


KWIECIEŃ
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
W pierwszym tygodniu w przedszkolu, będzie realizowany temat „ Wielkanocne bazie”

Nauczymy się:

1.    Kształtować technikę posługiwania się nożyczkami
2.    Budować wypowiedzi na temat własnych obserwacji, doświadczeń i obrazków
3.    Symboli Świąt Wielkanocnych
4.    Umiejętności łączenia materiałów plastycznych, wdrażanie o dbałości o estetyczne wykonanie pracy
5.    Kształtować reakcje na sygnał dźwiękowy w zabawie
6.    Rozumieć pojęcia określających położenie na kartce „ na górze” , „ na dole”, „ na środku”
7.    Konieczności cierpliwego oczekiwania na swoją kolej
8.    Utrwalać umiejętności kontynuowania rytmu i dostrzegania regularności
9. Rozwijać zainteresowanie muzyką poważną : M. Musorgskiego „ Taniec piskląt w skorupkach”
10.     Doskonalić umiejętności wypowiadania się na podstawie obrazka

W  drugim tygodniu w przedszkolu, będzie realizowany temat „ W moim ogródeczku”
Nauczymy się:

1.    Podstawowych zasad ruchu pieszych – przypomnienie zasad
2.    Uwrażliwiać na piękno budzącej się do życia przyrody
3.    Zapoznawać z pracami wykonywanymi przez ogrodnika, wzbogacać zasób słownictwa ( nazwy kwiatów, narzędzi ogrodniczych)
4.    Doskonalić umiejętności porównywania długości przedmiotów z użyciem określeń: długi – dłuższy, krótki - krótszy
5.     Wdrażać do samodzielnego dokonywania i określania pomiaru długości przedmiotów
6.    Doskonalić techniki wycinania i klejenia według instrukcji słownej
7.    Kształtować postawę opiekuńczą wobec roślin
8.    Doskonalić umiejętności pracy w zespole
9.    Rozwijać poczucie rytmu w trakcie improwizacji ruchowej
10.     Stwarzać okazje do wypowiedzi w formie pracy plastycznej, rozwijanie wyobraźni i planowania pracy
11.     Zdobywać wiedzę na temat czynników niezbędnych do wzrostu roślin
12.     Kształtować myślenie logiczne przez kojarzenie opisu słownego z konkretnym przedmiotem

W   trzecim tygodniu w przedszkolu, będzie realizowany temat   „ Wszystko gra”
Nauczymy się:

1.    Wykorzystywać instrumenty muzyczne i inne przedmioty do tworzenia muzyki
2.    Uwrażliwiać na różne dźwięki dochodzące z otoczenia, rozbudzanie wyobraźni dziecięcej
3.    Zaspakajać potrzeby ekspresji twórczej i odtwórczej za pomocą ruchy i gry na instrumentach
4.    Rozwijać sprawności manualne poprzez technikę plastyczną „ kollage”
5.    Odważnie wypowiadać na określony temat
6.    Rozumieć szkodliwość hałasu dla zdrowia człowieka
7.    Kształtować wrażliwość słuchową przez rozpoznawanie przedmiotów i zjawisk po dźwiękach
8.     Piosenki : „ Proś mnie do walczyka”
9.    Grać na pojemnikach napełnionych wodą
10.     Rozpoznawać dźwięki o różnym charakterze: wysokich – niskich, głośnych – cichych , długich - krótkich

W  czwartym tygodniu w przedszkolu, będzie realizowany temat „ Czysta planeta”
Nauczymy się:

1.    Zwracać uwagę na miejsca, w których znajdują się pojemniki do segregowania odpadów
2.    Nabywać przeświadczenie o pozytywnym wpływie przebywania na świeżym powietrzu
3.    Wzbogacać wiedzę o otaczającymi świecie, poszukiwanie sposobów dbałości o środowisko
4.    Przyzwyczajać do zastanowienia się przed podjęciem działania
5.    Dostarczać i uściślać wiadomości o zachowaniu proekologicznych
6.    Uświadamiać konieczność chronienia przyrody
7.    Kształtować umiejętności budowania wypowiedz na określony temat
8.    Pojęcia „ globus” , utrwalenie znajomości wyglądu naszej planety
9.    Wzbudzać zainteresowanie sztuką – malarstwem

 

Grupa I

Styczeń 2015

 

W najbliższym tygodniu w przedszkolu będzie realizowany temat:

Dokarmiamy zwierzęta.

 

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Poznawać różnego rodzaju kalendarze: ścienne, biurowe itp- zwrócenie uwagi na podział na miesiące, tygodnie i dni

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Dostrzegać zmiany czasowe - kończy się stary rok, zaczyna się nowy rok

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Uwrażliwianie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Doskonalić umiejętności wypowiedzi oraz wzbogacać słownik czynny dzieci

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Wzbogacanie wiedzy dziecięcej poprzez przeprowadzanie doświadczeń i zabaw badawczych

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Tworzenie prac plastycznych inspirowanych słowem mówionym

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Tworzenie kompozycji z klocków wg własnych pomysłów

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Opowiadać historyjkę obrazkową

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Rozumienie treści przekazywanych przez symbole graficzne, oznaczające zjawiska atmosferyczne

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Prawidłowe reagowanie na sygnał dźwiękowy

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Dostrzeganie zjawisk charakterystycznych dla okresu zimowego

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Ćwiczyć mięśnie narządów mowy na zgłoskach: trach, puk

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Doskonalić umiejętności opisywania przedmiotów

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Rytmicznie wypowiadać tekst piosenki „ Do przodu krok” oraz ilustrować ruchem

 

W najbliższym tygodniu w przedszkolu będzie realizowany temat:

Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka”

 

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Rozwijanie umiejętności poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, porządek i czystość w nim panujące

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Wzmacnianie więzi rodzinnych

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Budzenie szacunku dla członków najbliższej rodziny-dziadków

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Integrowanie dzieci i ich rodzin z środowiskiem przedszkolnym

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Doskonalenie umiejętności twórczego wykorzystania różnych materiałów

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Zaangażowanie w czynności prospołeczne

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Budzenie zainteresowania potrzebą utrzymania w swoim otoczeniu czystości i porządku

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Usprawnianie narządu mowy

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Rozwijanie wypowiedzi słowne na określony temat

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Doskonalenie słuchu fonematycznego

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Wdrażanie się w kierunku dokańczania uprzednio rozpoczętej pracy

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Nabywanie umiejętności twórczego wykorzystania różnych materiałów

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Doskonalenie umiejętności na temat poprawnego stosowania określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Rozwijanie poczucia rytmu

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Doskonalenie pamięci ruchowej i muzycznej

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie

 

W najbliższym tygodniu w przedszkolu będzie realizowany temat:

„Nowy Rok się właśnie zaczął i z radością wszyscy skaczą”

 

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Integrowanie dzieci i ich rodzin z środowiskiem przedszkolnym

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Dostrzeganie zmian czasowych

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Rozwijanie spostrzegawczości

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Poszerzanie doświadczeń konstrukcyjnych

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Rozwijanie twórczej ekspresji ruchowej

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Doskonalenie sprawności manualnych

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Wdrażanie do dbałości o estetyczne wykonywanie pracy

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Rozwijanie umiejętności planowania

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Rozwijanie zdolność logicznego myślenia

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Kształtować umiejętności porównywania wysokości i wielkości poprzez stosowanie określeń: wyższy, niższy,

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie czterech

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Doskonalenie umiejętności prawidłowego śpiewania

 

 

 Rok 2014

 

W najbliższym tygodniu w przedszkolu będzie realizowany temat:              

 „Listopadowa pogoda – w czasie deszczu dzieci się nudzą ”.

 

•          Uważnie słuchać utworu i udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści

•          Próbować określić stan emocjonalny postaci z utworu

•          Tworzyć kompozycje z klocków wg własnych pomysłów

•          opowiadać historyjkę obrazkową

•          Rozumieć treści przekazywane przez symbole graficzne, oznaczające zjawiska atmosferyczne

•          Poznawać charakterystyczne zjawiska atmosferyczne występujące w okresie jesieni.

•          Rozwijać umiejętność gry na instrumentach perkusyjnych: bębenek,

•          Prawidłowo reagować na sygnał dźwiękowy,

•          Dostrzegać zjawiska charakterystyczne dla okresu jesiennego

•          Doskonalić umiejętność malowania farbami akwarelowymi

•          Ćwiczyć mięśnie narządów mowy na zgłoskach: kap

•          Doskonalić umiejętność opisywania przedmiotów

•          Nabywać doświadczeń artystycznych

•          Rozwijać spostrzegawczość wzrokową,

 

 

W najbliższym tygodniu w przedszkolu będzie realizowany temat:              

„Mieszkam w Polsce”.

 

•          Poznawanie swojej miejscowości

•          Budzenie zainteresowania swoim regionem zamieszkania

•          Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi: godło Polski, flaga

•          Wyjaśnienie znaczenia słowa: stolica

•          Zapoznanie dzieci z hymnem Polski

•          Usprawnianie narządu mowy

•          Doskonalenie słuchu fonematycznego

•          Wdrażanie się w kierunku dokańczania uprzednio rozpoczętej pracy

•          Doskonalenie umiejętności plastycznych

•          Doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej

•          Doskonalenie umiejętności na temat poprawnego stosowania określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni

•          Utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie czterech i porównywania liczebności zbiorów z użyciem określeń: więcej, mniej

•          Rozwijanie poczucia rytmu

•          Doskonalenie pamięci ruchowej i muzycznej

•          Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie

•          Rozwijanie wypowiedzi słowne na określony temat

•          Doskonalenie sprawności manualnej

 

 

W najbliższym tygodniu w przedszkolu będzie realizowany temat:

„Przygotowanie się zwierząt do zimy”

 

•          Rozbudzanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt

•          Uwrażliwianie na odgłosy wydawane przez zwierzęta leśne: kukułka, dzięcioł, dzik

•          Rozwijanie spostrzegawczości

•          Poszerzanie doświadczeń konstrukcyjnych

•          Rozwijanie twórczej ekspresji ruchowej

•          Podkreślanie znaczenia przebywania na świeżym powietrzu

•          Utrwalanie wiadomości na temat prawidłowego sposobu odżywiania się i przestrzegania zasad higieny podczas zimy

•          Zachęcanie do uprawiania różnych form aktywności fizycznej, w tym zimowych dyscyplin sportowych

•          Doskonalenie sprawności manualne

•          Wdrażanie do dbałości o estetyczne wykonywanie pracy

•          Rozwijanie umiejętności planowania

•          Rozwijanie zdolność logicznego myślenia

•          Kształtować umiejętności porównywania wysokości i wielkości poprzez stosowanie określeń: wyższy, niższy,

•          Utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie czterech

•          Doskonalenie umiejętności prawidłowego śpiewania,

 

 W najbliższym tygodniu w przedszkolu będzie realizowany temat:  Poznajemy warzywa ”.

·       Uważnie słuchać utworu i udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Próbować określić stan emocjonalny postaci z utworu

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Tworzyć kompozycje z klocków wg własnych pomysłów

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->opowiadać historyjkę obrazkową

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Rozumieć treści przekazywane przez symbole graficzne, oznaczające zjawiska atmosferyczne

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Poznawać charakterystyczne zjawiska atmosferyczne występujące w okresie jesieni .

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Rozwijać umiejętność gry na instrumentach perkusyjnych: bębenek,

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Prawidłowo reagować na sygnał dźwiękowy

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Dostrzegać zjawiska charakterystyczne dla okresu jesiennego

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Zwracać uwagę na piękno oraz bogatą kolorystykę ogrodu

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Doskonalić umiejętność malowania farbami akwarelowymi

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Ćwiczyć mięśnie narządów mowy na zgłoskach: kap

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Posługiwać się pojęciami: blisko – daleko

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Posługiwać się pojęciami: miękkie, miłe

 

W najbliższym tygodniu w przedszkolu będzie realizowany temat:               Jesień w parku ”.

·       Usprawniać narząd mowy

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Doskonalić słuch fonematyczny

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Wdrażać się w kierunku dokańczania uprzednio rozpoczętej pracy

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Doskonalić umiejętności plastyczne

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Kształtować umiejętność wnikliwej obserwacji i tworzenia opisu

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Doskonalić koordynację słuchowo-ruchową

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Doskonalić umiejętności na temat poprawnego stosowania określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Utrwalać umiejętności liczenia w zakresie czterech i porównywania liczebności zbiorów z użyciem określeń: więcej, mniej

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Rozwijać poczucie rytmu

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Doskonalić pamięć ruchową i muzyczną

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Rozwijać umiejętności współdziałania w grupie

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Rozwijać wypowiedzi słowne na określony temat

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Znać owoce parkowych drzew

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Doskonalić sprawność manualną

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Znać jesienne zwyczaje ptaków

 

 

W najbliższym tygodniu w przedszkolu będzie realizowany temat: „Bezpieczny przedszkolak ”

·       Rozbudowywanie i udoskonalanie umiejętności dotyczące właściwego zachowania w miejscach publicznych

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Rozpoznawanie symboliki kolorów świateł sygnalizatora

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Wzbogacenie słownictwa o wyrażenia związane z zasadami ruchu drogowego

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Ćwiczenie reakcji i zachowania na odpowiedni sygnał dźwiękowy

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Wzbudzanie pozytywnego stosunku do pracy Policjanta

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Uświadamianie potrzeby posiadania przy sobie świateł odblaskowych             po zmroku

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Poszerzanie doświadczeń konstrukcyjnych

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Rozwijanie twórczej ekspresji ruchowej

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Podkreślanie znaczenia przebywania na świerzym powietrzu

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Utrwalać wiadomości na temat prawidłowego sposobu odżywiania się            i przestrzegania zasad higieny

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Zachęcanie do uprawiania różnych form aktywności fizycznej, w tym dyscyplin sportowych

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Doskonalenie sprawności manualne

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Wdrażanie do dbałości o estetyczne wykonywanie pracy

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Rozwijać umiejętności planowania

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Rozwijanie zdolność logicznego myślenia

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Kształtować umiejętności porównywania wysokości i wielkości poprzez stosowanie określeń: wyższy, niższy,

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Utrwalać  umiejętności liczenia w zakresie   czterech

< !--[if !supportLists]-->·       < !--[endif]-->Doskonalenie umiejętności prawidłowego śpiewania