Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Metody pracy

NIEKTÓRE METODY PRACY stosowane podczas zajęć w naszym przedszkolu

Pedagogiki zabawy

Pedagogika zabawy to symboliczna nazwa poszukiwań metodycznych, które pozwalają ułatwić uczenie.
Jej celem jest dostarczyć prowadzącemu różnorodnych pomysłów, które umożliwią świadomą i kreatywną pracę z grupą. Wybrane do zajęć zabawy powinny spełniać określone zasady:
- dobrowolność uczestnictwa;
- uwzględnienie wszystkich poziomów komunikowania;
- uznanie pozytywnych przeżyć jako wartości i unikanie rywalizacji;
- posługiwanie się różnorodnymi środkami wyrazu.
Pedagogika zabawy prezentuje szeroki wachlarz propozycji pozwalających ożywić i urozmaicić tradycyjne nauczanie. Wyodrębnia się następujące rodzaje zabaw:
- zabawy ułatwiające wzajemne poznanie się,
- zabawy rozluźniające - odprężające oparte o taniec, ruch i gest,
- zabawy ułatwiające wprowadzenie do określonej tematyki spotkania,
- przedstawienie w sposób zagadkowy problemu i poszukiwanie jego rozwiązania według ustalonych reguł,
- metody pozwalające na łączenie doświadczeń i wiedzy dzieci,
- metody ułatwiające przekaz informacji zwrotnej, sygnalizujące odczucia dzieci,
- wspólne zabawy integrujące grupę.

Edukacji matematycznej wg E. Kruszczyk - Kolczyńskiej i E. Zielińskiej

jej celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci i dobre przygotowanie ich do szkoły.
Powstała w wyniku badań naukowych zmierzających do połączenia w jeden proces:
- intensywnego wspomagania rozwoju inteligencji operacyjnej dzieci,
- kształtowania odporności emocjonalnej potrzebnej dzieciom do pokonywania trudności,
- rozwijania umiejętności matematycznych stosowanych w codziennym życiu i wymaganych potem na lekcjach matematyki.
Taki zakres kształcenia sprzyja stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci i dobrze przygotowuje je do nauki matematyki w szkole.

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda ta wspiera i stymuluje rozwój dziecka. Celem tej metody jest doświadczenie ruchu, kontaktu emocjonalnego, kontaktu fizycznego, kontaktu społecznego, poznanie własnego ciała. Stosując tę metodę dążymy do rozwoju:
- świadomości schematu ciała, integracji poszczególnych jego części,
- orientacji w czasie i przestrzeni w środowisku zewnętrznym,
- poczucia bezpieczeństwa, zaufania do siebie i partnera, współdziałania, partnerstwa,
- emocji, opanowania ich,
- własnej inwencji, pewności siebie, inicjatywy,
- spontaniczności ruchu i zachowań,
- sprawności ruchowej, wyobraźni pojęć,
- koncentracji uwagi, sposobu komunikowania się,
- a także do integracji środowiska, w którym jesteśmy,
- oraz umiejętności rozluźniania się po okresie napięcia i koncentracji.

Metody "dobrego startu" M. Bogdanowicz

Założeniem Metody Dobrego Startu jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno-motorycznej. Są to funkcje, które leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania. Usprawnienie w tym zakresie, jak również kształtowanie lateralizacji (ćwiczenia ustalenia ręki dominującej) i orientacji w prawej i lewej stronie ciała jest wskazane dla dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania, natomiast jest niezbędne dla dzieci, u których występują opóźnienia rozwoju tych funkcji.
Ćwiczenia prowadzą do większej harmonii rozwoju psychoruchowego: wyższego poziomu rozwoju i współdziałania funkcji intelektualnych (mowy, myślenia) i instrumentalnych (spostrzeżeniowo-ruchowych)

Program "ZANIM BĘDĘ UCZNIEM"

W roku szkolnym 2010/2011 nasze przedszkole realizuje program "Zanim będę uczniem" E.Tokarskiej i J.Kopały.
Program, autorstwa Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały został oceniony jako bardzo dobrze przygotowany pakiet programowy, metodyczny i organizacyjny wraz z narzędziami diagnostycznymi, który może być realizowany w systemie powszechnego wychowania przedszkolnego. Łączy on w sobie znakomite powiązanie nowych treści programowych z nową podstawą programową.

Program "Zanim będę uczniem" Wydawnictwa Edukacja Polska zajął pierwsze miejsce w drugiej edycji konkursu na najlepsze programy wychowania przedszkolnego. Konkurs ten jest organizowany przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, a jego patronatem jest Minister Edukacji Narodowej.

Program zawiera szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności, jakimi powinno dysponować dziecko kończące przedszkole. Został ujęty w 15 obszarach, wyodrębnionych w obowiązującej Podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Pełna treść programu "Zanim będę uczniem" znajduje się pod adresem:

http://www.edukacjapolska.com.pl/images/downloads/zanim_bede_uczniem_program_wp.pdf