Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ramowy rozkład zajęć

Ramowy rozkład dnia przewiduje około godz:

 

MŁODSZYCH PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU 10 GODZIN

 

RANEK

 

6.00-7.00 Przychodzenie dzieci do przedszkola
- Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci
- Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne.
- Konsultacje indywidualne z rodzicami.
7.00-8.20 Zabawy integrujące grupę; zajęcia w zespołach i indywidualne inspirowane przez nauczyciela i swobodne w kącikach zainteresowań; działania wspomagające rozwój dziecka; ćwiczenia ogólno-rozwojowe (np.: rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę); prowadzenie obserwacji;
- Zabawy i ćwiczenia poranne, projektowanie, organizowanie ćwiczeń przez dzieci do wybranej sekwencji melodycznej,
8.20-8.30 Przygotowanie do śniadania.
- Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.
- Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.

 

8.30-9.0 Śniadanie.
- Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy.
- Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

ZAJĘCIA

 

9.15 - 10.15 Zajęcia dla całej grupy:
- Zajęcia wprowadzają w wybraną tematykę wszystkie dzieci; podstawowym celem jest zapoznanie dzieci z określonymi obszarami wiedzy; wzbudzenie odpowiednio wysokiego poziomu zainteresowania będzie prowadziło do przetwarzania informacji podczas działań indywidualnych.
- Zajęcia doskonalące umiejętności dzieci: prowadzone - w zależności od potrzeb i możliwości dzieci; zadania stanowią kontynuację rozpoczętego procesu uczenia się; koncentrują się na przetwarzaniu wiedzy , nabywaniu , doskonaleniu umiejętności dzieci.
- Zajęcia w kącikach zainteresowań, prowadzone w zależności od potrzeb, zaciekawień
i możliwości dzieci - realizowane w ciągu dnia
- Sytuacje edukacyjne - zajęcia ze wsparciem nauczyciela
- Karty zadaniowe stanowiące podstawową dokumentację świadczącą o rozwoju dziecka (projektowane karty uwzględniają indywidualny rozwój dziecka), samodzielna praca dziecka ze wsparciem nauczyciela;
- Aktywność twórcza dziecka o charakterze plastycznym, dramatycznym, ruchowym, muzycznym
10.15-10.30 "Witaminka". Spożywanie soków, owoców i warzyw.
- Uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania
10.30 -11.45 Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych.
- Prowadzenie obserwacji, prowadzenie prac ogrodniczych, porządkowych, wycieczki, spacery.
- Zabawy swobodne, spontaniczne
11.45-12.00 Przygotowanie do obiadu.
- Zabiegi higieniczne.
- Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.
12.00-12.30 Obiad.
- Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy.
- Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu
- Profilaktyka stomatologiczna.
12.30-13.45 Leżakowanie .
13.45 -14.15 Przygotowanie do podwieczorku.

- Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.
14.15- 14.30 Podwieczorek.
- Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy.
- Wdrażanie do czynności higienicznych, samoobsługowych i porządkowych po zakończeniu posiłku.

 

ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

 

14.30 - 17.30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości;
- Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej(ewentualnie czytanie fragmentów książek)
- Zajęcia dodatkowe
- Dowolna działalność dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań według wyboru dzieci w sali lub na powietrzu.
- czynności porządkowe
- Prace nauczycielki o charakterze korekcyjnym, wyrównawczym, stymulującym i obserwacyjnym.
- Gry planszowe z małym zespołem dzieci, gry i zabawy dydaktyczne.
- Kontakty indywidualne z rodzicami.

 

STARSZYCH PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU 10 GODZIN

 

RANEK

 

6.00-7.00 Przychodzenie dzieci do przedszkola
- Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci
- Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne.
- Konsultacje indywidualne z rodzicami.
7.00-8.20 Zabawy integrujące grupę; zajęcia w zespołach i indywidualne inspirowane przez nauczyciela i swobodne w kącikach zainteresowań; działania wspomagające rozwój dziecka; ćwiczenia ogólno-rozwojowe (np.: rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę); prowadzenie obserwacji;
- Zabawy i ćwiczenia poranne, projektowanie, organizowanie ćwiczeń przez dzieci do wybranej sekwencji melodycznej,
8.20-8.30 Przygotowanie do śniadania.
- Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.
- Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.
8.30-9.00 Śniadanie.
- Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy.
- Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

ZAJĘCIA

 

9.15 - 10.30 Zajęcia dla całej grupy:
- Zajęcia wprowadzają w wybraną tematykę wszystkie dzieci; podstawowym celem jest zapoznanie dzieci z określonymi obszarami wiedzy; wzbudzenie odpowiednio wysokiego poziomu zainteresowania będzie prowadziło do przetwarzania informacji podczas działań indywidualnych.
- Zajęcia doskonalące umiejętności dzieci: prowadzone - w zależności od potrzeb i możliwości dzieci, w zespołach jednorodnych (podobny poziom umiejętności, wspólne zainteresowania etc.) lub niejednorodnych (ich celem jest wspomaganie się wzajemne dzieci); zadania stanowią kontynuację rozpoczętego procesu uczenia się; koncentrują się na przetwarzaniu wiedzy, nabywaniu, doskonaleniu umiejętności dzieci oraz na współdziałaniu w zespole.
- Zajęcia poszerzające dotychczasową wiedzę dzieci - dla całej grupy:
- Zajęcia w kącikach zainteresowań, prowadzone w zależności od potrzeb, zaciekawień
i możliwości dzieci - realizowane w ciągu dnia
- Sytuacje edukacyjne - zajęcia ze wsparciem nauczyciela
- Karty zadaniowe - samodzielna praca dziecka ze wsparciem nauczyciela; projektowane przez nauczyciela formy zadaniowe do pracy w kącikach edukacyjnych, uwzględniają aktualne i najbliższe możliwości rozwojowe dziecka
- Autoprezentacja
- Aktywność twórcza dziecka o charakterze plastycznym, dramatycznym, ruchowym, muzycznym
10.15-10.30 "Witaminka". Spożywanie soków, owoców i warzyw.
- Uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania
10.30 -11.45 Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych.
- Zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku, w parku,)
- Prowadzenie obserwacji przyrodniczych lub prac ogrodniczych, porządkowych,
- Ćwiczenia gimnastyczne
- Wycieczki, spacery.
11.45-12.00 Przygotowanie do obiadu.
- Zabiegi higieniczne.
- Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.
12.00-12.30 Obiad.
- Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy.
- Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu
- Profilaktyka stomatologiczna.
12.30-13.45 Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali zajęć lub na powietrzu.
- Ćwiczenia relaksacyjne.
- Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek.
- Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek).
- Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.
- Indywidualna praca z dziećmi.
- Zajęcia dodatkowe
13.45 -14.15 Przygotowanie do podwieczorku.
- Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.
- Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.
14.15- 14.30 Podwieczorek.
- Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy.
- Wdrażanie do czynności higienicznych, samoobsługowych i porządkowych po zakończeniu posiłku.

 

ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

14.15- 17.30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości;
- słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej(ewentualnie czytanie fragmentów książek)
- Dowolna działalność dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań według wyboru dzieci w sali lub na powietrzu.
- czynności porządkowe
- Prace nauczycielki o charakterze korekcyjnym, wyrównawczym, stymulującym i obserwacyjnym.
- Gry planszowe z małym zespołem dzieci, gry i zabawy dydaktyczne.
- Kontakty indywidualne z rodzicami.