Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Grupy


Grupy
przedszkolne

 


Grupa I – „Motylki” Grupa wiekowa 3-latków 
Dzieci najmłodsze  uczą  się poprzez zabawę i taką formę przyjmują tworzone  i wykorzystywane sytuacje edukacyjne.
Kształtujemy  nawyki higieniczne i zachowania prozdrowotne oraz i uczymy  zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka. Aby umożliwić dziecku rozwijanie umiejętności poprzez działanie, tworzymy  warunki sprzyjające spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka i umożliwianie mu udziału w grach, zabawach ruchowych i gimnastyce.

Grupa II - "Żuczki "Grupa wiekowa  3 i 4-latki 
Budzimy  zaciekawienie dzieci otaczającym go światem.
Sytuacje edukacyjne w formie zabawy  to prowokowanie pytań i dostarczanie radości odkrywania, to organizowanie działań umożliwiających poznawanie wielowymiarowości człowieka (postrzegam, myślę, czuję, działam), a także  tworzenie sytuacji pozwalających na poznanie możliwości własnych dzieci i innych ludzi, np. wynikających ze zróżnicowania płci, wieku, stanu zdrowia i doświadczenia.


Grupa III - "Biedronki"
Grupa wiekowa 4-latków 
Uczymy i wychowujemy dzieci  przez tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi na rzeczach i osobach. Już na tym etapie edukacji przekazujemy dzieciom elementy wiedzy o zdrowym stylu życia i uczymy je oceniać zachowania służące i zagrażające zdrowiu.
W przedszkolu uczymy również dzieci poznawania rzeczywistości przyrodniczej, technicznej i społeczno-kulturowej.
Dzieje się to poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie, manipulowanie oraz przekształcanie przedmiotów, a przez poznawanie zasad organizacji życia społecznego, tradycji rodzinnej, regionalnej, narodowej oraz poznawanie dzieł kultury.

 

Grupa IV - "Pszczółki" Grupa wiekowa  5-latki
Wspieramy samodzielne  działania  dzieci, pomagając im  w dostrzeganiu problemów, planowaniu i realizowaniu zadań, umożliwieniu im poznawania i stosowania różnych sposobów rozwiązywania zadań. Budujemy  system wartości - to wprowadzanie dzieci w świat wartości uniwersalnych, takich jak dobro, prawda, miłość, piękno poprzez przekaz osobowy nauczyciela oraz tworzenie otoczenia sprzyjającego rozumieniu i przeżywaniu tych wartości. Jest to również realizowane poprzez wykorzystywanie codziennych sytuacji do podejmowania prób samooceny i  oceny zachowań innych oraz pomaganie dziecku w poznawaniu różnych postaw bohaterów literackich i filmowych oraz w podejmowaniu próby ich oceny i uzasadnienia stanowiska..

 

Grupa V - "Mróweczki" Grupa wiekowa 5-latków 
Ważnym zagadnieniem jest odnajdywanie swojego miejsca w i grupie rówieśniczej które odbywa się to m.in. przez uczenie na¬wiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami, zaspokajanie poczucia bezpieczeństwa, uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania zachowań, a także wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie.
Pracujemy tak aby  umożliwić dzieciom odkrywanie znaczenia komunikowania się w sposób niewerbalny oraz nabywanie doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym. W trakcie zajęć i zabaw tworzone są okazje do wymiany informacji, uczą się dyskutowania i dochodzenia , do kompromisu.
Uczymy  dzieci sposobów rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, bez używania przemocy.. Dzieci pod okiem nauczyciela opracowują, "kodeks właściwego postępowania".