Przedszkole nr 113

Opłaty

Opłata za żywienie :

Informacje o wysokości opłaty za żywienie w danym miesiącu  przekazywane są przez kierownika gospodarczego 1-go każdego miesiąca.
Prosimy o terminowe przelewy, tj. do 10-go każdego miesiąca!!!
Numer konta bankowego: 51 1030 1508 0000 0005 5051 9062

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot wpłaty za wyżywienie.  Zwrot za pierwszy dzień nieobecności dziecka przysługuje w przypadku zgłoszenia absencji do godz. 9.00 danego dnia.

Informacja dotycząca sposobów zgłaszania nieobecności dziecka w przedszkolu.

Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana może być poprzez wybór jednej z następujących form:

  • Zgłoszenie w programie i Przedszkolehttps://iprzedszkole.progman.pl/iprzedszkole/
  • Zgłoszenie drogą elektroniczną na adres: przedszkole113@gazeta.pl
  • Zgłoszenie drogą telefoniczną na numer 22 674 30 75  (prośba, aby rozmówca - pracownik Przedszkola podał swoje nazwisko, tak aby rodzic wiedział komu zgłosił nieobecność dziecka)